Ayla Hungen Seli (1935 - ?)

Biyografi

Resimlerine konu olarak Anadolu şehirleri ve sosyal hayatını konu olarak seçmiş, Paris ve birçok önemli şehirde sergiler açmış Türk kadın ressamlar içinde yer almaktadır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1027 Natürmort, 

R-1191 Kompozisyon 

Kaynakça