Ali Rıza Beyazıt (1883 - 1963)

Biyografi

1883 İstanbul'da doğdu. Eyüp Sultan Veteriner ve Eczacı Askeri Rüştiyesi' ni (ortaokul) daha sonra Kuleli Askeri Lisesi ve Harbiye'yi bitirerek 1907'de teğmen olarak askeri yaşamına başladı. Balkan Savaşı'na (1912) kadar çeşitli okullarda resim ve geometri dersleri verdi. Harp Okulu'ndayken dönemin önemli ressamlarından Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa'dan resim dersi aldı. Çocukluğundan beri bu sanata yeteneği olan ressamın yapıtlarında Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa'nın etkileri görülür.1951'de İtalya'da düzenlenen desen yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Asker Ressamlar Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar başkanlığını yürüttü. Doğadan aldığı konuları kendi görüş ve sezişleriyle tuvallerine aktardı. Bu açıdan ona peyzaj ustası demek hiç de yanlış olmaz. Sanatçının 1941'den sonra yaptığı İstanbul, boğaz, sahil temalı çok sayıda eseri bulunmaktadır. Yapıtları pek çok özel koleksiyonda yer almaktadır. 1963 yılında İstanbul'da vefat etti.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri

R-2590 Çamlıklardan Deniz Peyzajı 

Kaynakça

Türk Resminin Köşe Taşları, 2017, Sayfa No: 76