Ahmet Yakupoğlu (1920 - 2016)

Biyografi

Kütahya’nın Saray Mahallesi’nde 1920 Kasım’ında doğdu. Yakupoğullarından Hacı Halil Ağa ile Şefika Hanımın oğludur. İlk tahsiline 1927 yılında Derviş Paşa İlkokulu’nda başlayan Yakupoğlu, 1941 yılında Vahid Paşa İl Halk Kütüphanesindeki yazma eserleri incelemek üzere Kütahya’ya gelen İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Süheyl Ünver ile tanışma imkanı buldu. Kütahya Lisesi’nden sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi giriş imtihanına çok güzel ve başarılı resimlerle giren Yakupoğlu Süheyl Ünver Bey’in teklifiyle Resim Bölümü Feyhaman Duran Atölyesini seçti ve buradan mezun oldu (1941-1945). İstanbul’da bulunduğu yıllarda Prof. Süheyl Ünver’den minyatür ve tezhip, Neyzen Halil Dikmen’den ney, yine Neyzen Nurullah Kılınç Bey ile Süleyman Erguner’den musiki dersleri aldı. Kütahya’ya döndükten sonra resim dışında müzecilikle de uğraşan Yakupoğlu, Vacidiye Medresesi’nin müze olarak açılmasında, tanziminde ve kadrolaşmasında birinci derecede görev aldı. Bu müzede dört yıl görev yaptıktan sonra İ. Ü. Tıp Tarihi Enstitüsünde Süheyl Ünver Bey’e yardımcı olarak ihtisasını tamamladı. 

1964 yılına kadar “Çalışel” soyadını kullanan Ahmet Yakupoğlu, tablolarını, kütüphanesini ve Kütahya’nın Maltepe semtindeki evini Dumlupınar Üniversitesi’ne bağışlamıştır. ‘Yaşayan En Büyük Türk Minyatür Ustası’ ünvanı ile anılan Ahmet Yakupoğlu, ressam, müzehhip, ve neyzendir. Çok fazla sergi açmamış, evinin sergi olduğunu söylemiştir. Tevazusu, bilge kişiliği, şan ve şöhrete önem vermeyen bir mizacı olan Ahmet Yakupoğlu sabrı ve azmi ile Kütahya’nın adını kültür ve sanatta duyurmayı sağlamış, halkın içinde bir gönül adamı olarak yaşamış, Kütahya’nın ‘Ahmet Abi’si ve ‘Ressam Ahmet’i olarak kendisini Kütahya’ya adamıştır. 

96 yaşında manevi kızı Havva Sökmener ile birlikte İzmir’de yaşayan sanatçı sağlığının iyice bozulması sebebiyle, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 30 Ağustos 2015 tarihinde İzmir’den memleketi Kütahya’ya getirilmiş Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tam on üç ay yaşlılığının son demlerinde misafir edilmiştir. Aziz Ahmet Yakupoğlu 2 Ekim 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hakka yürümüştür. Ahmet Yakupoğlu’nun cenaze namazını ney ve resim talebesi Kütahyalı hemşehrisi, Marmara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Uygun kıldırmıştır. Merhum Yakupoğlu’nun naaşı vasiyet ettiği şekilde, Hıdırlıktaki Ahi Erbasan Mezarlığına anne ve babasının yanına defnedilmiştir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri

R-0122-Peyzaj, 

R-2292-(Kütahya'dan) 

Kaynakça

http://ahmetyakupoglu.org/a-yakupoglu-kimdir/ (Erişim tarihi: 11.04.2021)