Simil (19. yüzyıl - 19. yüzyıl)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1388, Üniformalı Çocuk 

Eserler