Sezai Kara (1959 - ...)

Biyografi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. Kayıhan Keskinok Atölyesi'ne devam eti. Karşıt renkleri kullanan ressamın şeffaf nesneler üzerindeki ışık yansımalarını gösteren çalışmaları bulunmaktadır. Ölü doğa sık işlediği konulardandır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1268, Natürmort 

Kaynakça

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.291-292