Selim Turan (1915 - 1994)

Biyografi

Galatasaray Lisesi'nden sonra 1935'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi, 1938 yılında diploma konkurunu kazanarak Avrupa'da gözlem ve incelemelerde bulundu. Hat ve tezhip dersleri de aldı. 1947 yılında Fransız hükümetinin bursuyla Paris’e gitti, uzun yıllar yaşamını ve çalışmalarını bu kentte sürdürdü. Salon de Mai ve Yeni Gerçeklikler sergilerine katıldı. Ranson Akademisi'ne, Fontainebleu Sanat Okulu'na, Goetz Akademisi'ne devam etti. Heykel ile de ilgilendi. 1950’li yıllarda Türk resminde soyut-lekeci eğilimin önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Dikey formatta tasarladığı nan-figüratif, soyut dışavurumcu kompozisyonlarıyla tanıdı. Renk kullanımıyla dinamik ve coşkulu bir etki oluşturur. Bazen de resimlerinde figüratif bir soyutlama izlenimi hissedilir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0546, Kompozisyon, 

R-0706, Soyut, 

R-0707, 99. Senfoni 

Kaynakça

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.458-459 

https://web.archive.org/web/20151125220055/http://sanalmuze.tcmb.gov.tr/sanalmuze/tr/sanat-koleksiyonu/s/191/SELIM+TURAN