Sami Lim (1905 - 1986)

Biyografi

1919-1923 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi'nde  Hikmet Onat ve  İbrahim Çallı’dan dersler aldı. Devlet Demiryolları'na girdi ve 31 yıl çalıştıktan sonra buradan emekli oldu. Yurt Gezileri kapsamında Kars'a gitti. Halkevi Sergileri ile Devlet Resim ve Heykel Sergileri'ne katıldı. "Altın Kesim" üzerinde durdu ve önemini vurgulayan makaleler yazdı. Rönesans döneminin usta sanatçılarının kullandığı “sabit oranlar kanunu” savunarak eserlerinde bu değerleri uyguladı. Güzel Sanatlar Birliği'ne bağlı olarak çalıştı ve pek çok karma sergiye katıldı. Empresyonist tarzda çalışan Lim, mevsimleri gösterdiği peyzajlar, evleri ve yaşam tarzlarını işlediği resimler yaptı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-1932, Sonbaharda Kır, 

R-1935, Sonbaharda İncesu Deresi, 

R-1948, İstanbul Manzarası, 

R-2093, Sarıkamış Lise Tepesi 

Kaynakça

Z.Yasa-Yaman, "Imparatorluk'tan Cumhuriyet'e Sanat.", Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Ed. Zeynep Yasa Yaman), Ankara, 2012, s. 214-216, 

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.332-333