S.A. Galton (19. yüzyıl - 19. yüzyıl)

Biyografi

Sanatçı bilgilerine ulaşılamamıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2549, Buğday Tarlası 1887 

Eserler