Rauf Tuncer (1955 - ...)

Biyografi

1955 yılında Rize’de doğan Tuncer, ilk ve ortaokulu Rize Erkek İlköğretim Okulu’nda tamamladı. 1979 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirerek Marmara Üniversitesi Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans öğrenimi tamamladı. 1974-1986 yılları arasında ilk ve orta öğretim ve ortaöğretim kurumlarında resim öğretmenliği yaptıktan sonra öğretmenlikten ayrılarak, İstanbul’da kendi atölyesini kurarak sanatsal faaliyetlerini sürdürmüştür. Daha sonra 1989 yılında yurt dışına giderek sanatsal çalışmalarını yurtdışında devam ettirmiş. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde göreve başladı ve sonra emekliye ayrıldı. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürürken birçok ülkede de projeler gerçekleştirdi. Kunst Galeria, Anatolia Sanat galerisinin kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. Vitray konusunda yayınlanmış bir kitabı bulunan sanatçı, Altamira Sanat Dergisinin editörlüğünü yaptı. 

Eserlerinde sıklıkla Türk mitolojisinde yer alan, at, ejderha, yılan, kartal, güneş kursu, balık, geyik, koç, güvercin, idol ve benzeri mitolojik sembollere yer vermiştir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2355, 

R-2356, 

R-2357 

Kaynakça

Yrd. Doç. Gonca YAYAN,  Mustafa GELİN; “Türk Kültüründe Yer Alan Mitolojik Sembollerin Ve Motiflerin Rauf Tuncerin Eserlerine Yansıması” Gazi Üniversitesi, Resim –iş Eğitimi Anabilim Dalı, Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 346-363, 

https://www.turkocaklari.org.tr/soylesiler/ressam-rauf-tuncer-ile-soylesi-3678 Erişim Tarihi: 04.03.2021