Selim Pertev Boyar (1897 - 1981)

Biyografi

Kuleli Askeri Lisesi'nde Sami Yetik'ten aldığı derslerle resim yapmaya başladı, bir taraftan da dışardan İbrahim Çallı Atölyesi'ne devam etti. Resim öğretmenliği ve Emekli Subay Ressamlar Birliği genel sekreterliği yaptı. Halkevi Sergileri ile Devlet Resim ve Heykel Sergileri'ne katıldı. Topoğrafya ve resim sanatını konu alan kitapları içinde "Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devirlerinde Türk Ressamları, Hayatları, Eserleri" isimli eseri, Türk sanatı için önemli kaynaklardan biridir. Portre ve natürmortlarıyla bilinen ressamın eserlerinde klasik-izlenimci üslup gözlemlenir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0199, Fatih Sultan Mehmet 

Kaynakça

Z.Yasa-Yaman, "Imparatorluk'tan Cumhuriyet'e Sanat.", Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Ed. Zeynep Yasa Yaman), Ankara, 2012, s. 194,198,200, 

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.118