Orhan Benli (1954 - ...)

Biyografi

1954 yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinin Kızıloluk köyünde doğdu. 1967 ile 1973 yılları arasında Adana Düziçi İlköğretmen Okulunda okudu. 1970 ile 1973 yılları arasında İstanbul Ortaköy’de İlköğretmen  Okulu  resim seminerine katıldı. 1974 ile 1975 yılları  arasında Mersin  İlköğretmen  Okuluna devam  etti. 1975 ile 1978, 1984 ile 1985 ve 1997-2001  yılları  arasında Marmara  Üniversitesi  Atatürk Eğitim  Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde önce resim, sonra heykel ana  sanat  dallarında okudu. Orhan Benli, yurtiçi ve yurtdışında önemli sanat kentlerinde, kişisel ve karma olmak üzere 90’ın üzerinde sergi açtı. Ulusal ve uluslararası resim yarışmalarında 10 adet ödül aldı. Bunlar  arasında  1990 yılında Avrupa Modern Sanatlar Müze Müdürleri  tarafından yapılan RAMKO “Çağdaş Türk Resmi” yarışmasındaki ikinciliği, 1981 yılındaki  ulusal  DYO Resim Yarışmasındaki ikinciliği  ile 1989 yılında Tekel Resim Yarışması’ndaki birincilik ödülü en çok dikkat  çekenler  arasındadır. Orhan  Benli resmi, Cumhuriyet  dönemi  Türk resim sanatı tarihi süreci içinde soyut resmin önemli bir örneğidir. Orhan Benli’yi Türk resim tarihi içinde var eden değerler; onun sanatında kullandığı konuların,  temaların,  biçimlerle ve renklerle birebir örtüşüyor olmasından   kaynaklanmaktadır. Özellikle biçimi, formu, boyayı, rengi, çizgiyi, boşluğu ustaca kullanan sanatçı, memleketi  Kahramanmaraş’ın  Andırın ilçesinin  dağlarında  ve köylerinde yaşadıklarını şiirsel bir dille tuvale aktardı. Orhan Benli resmi; samimi, şiirsel, dinamik, armonik, çarpıcı renkleri ve hareketli fırça darbeleriyle çağdaş Türk resmi içinde özgün bir yerde durmaktadır. Uluslararası Plastik  Sanatlar Derneği üyesi olan sanatçı, çalışmalarını İstanbul Koşuyolu’ndaki kendi resim atölyesinde sürdürmektedir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2467, Seni Düşlerim Ey Anadolu 

Kaynakça

Orhan Benli Biyografisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Ansiklopedisi, 2. Cilt, 157-158, Erişim 24.02.2021, https://ansiklopedi.ksu.edu.tr/Ansiklopedi2.aspx