Oktay Anılanmert (1939 - 2018)

Biyografi

1939 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Böiümü'nde sanat eğitimi gördü ve yeni ismi Mimar Sinan Üniversitesi olan aynı kurumun öğretim kadrosuna 1971 tarihinden itibaren katıldı. 1981 yılında Doçent, 1989 yılında Profesör oldu.  

Uluslararası sergi, bienal, gösteri ve yurtiçi sanatsal etkinliklerde 1960’lı yıllarda yer almaya başlayan Oktay Anılanmert, genellikle resimlerinde, günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla ilgili konuları yorumlamıştır. Bu konuların ele alınışı soyut- gerçek üstü, minimalist anlatımlarla, bazen mizah-espri, bazen de eleştiren bir yaklaşım içindedir. Zıtlıklarla göze çarpan bu eylemler yaşamla ilgili çağrışımlarla yüklüdür. Sanatçının resimlerinde izlendiği gibi, birbirine karışan, kaynaşan figürler zaman zaman birbirlerini yönlendirmekte ve sürüklemektedir. Bu tavır ve biçim anlayışı kendi yazıp sahnelediği pandomim oyunlarına da yansımıştır. Pandomimdeki kısa ve öz anlatımların, beden dilinin ve de oyun temalarının sonra yeniden resimleşerek birbirlerini besledikleri ve Oktay Anılanmert'in sanatçı kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynadıkları görülür. 

Sanatçı; “Beslenme”, “Gelecek ile Gezinti”, “Ak Üstünde Ak Çıplaklar”, “İdeale Koşanlar”, “Uçmak”, “Olmayan Mekânın Resimleri” gibi başlıklar altında sergiler açtı. Desen ve beyaz resimleri ile tanınan sanatçı, Boston’da yaptığı çalışmalarından kaynaklanan ve hareketin değer aldığı daha renkli eserler üretti. Mavi ve yeşil eklemelerle vurgulanan ateşli kırmızı ve sarılar, sanki vücuda benzeyen şekillerin canlılığını yansıtır. Bazen kırmızı, sarı, mavi, gümüş, gri gibi tek bir rengin hâkimiyeti görülür. Bazen de havalanmaya çalışan figürler bir renk anaforu içinde eriyip gider. “Sinek Kovalayanlar”, “Sinek Yakalayanlar”, “Bosfor Efsanesi”, “Çirozlar”, “Sinek Avcıları” gibi adlar taşıyan resimlerinde, izleyicinin tanıdık olduğu mekân ortadan kaldırılmıştır. Figür veya nesneler, kolaylıkla algılanamayacak, yerçekimsiz bir mekânda yer almaktadır. 

Sanatçı 2018 yılında vefat etmiştir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0658, 

R-0917, Kompozisyon, 

R-0983, Portreler I 

Kaynakça

Oktay Anılanmert Resmi Web Sitesi, Oktay Anılanmert Biyografisi, Erişim 24.02.2021, http://www.anilanmert.com/oktay/hakkinda/uzun-ozgecmis/