Münire Yurdayüksel (1959 - ...)

Biyografi

Ankara doğumlu. Resim ve özgün baskı sanatçısı.1982’de Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun  oldu. Aynı yıl İzmir’de resim öğretmeni olarak göreve başladı. Eğitimcilik ve sanat çalışmalarını beraberinde yürüttü. 1996’dan itibaren yurtdışında eserlerini sergilemeye başladı. 1999’da Brüksel’e yerleşti. Brüksel Flaman Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar Bölümlerini bitirdi. Geleneksel baskı sanatları ve çağdaş grafik tasarım dallarında yüksek uzmanlık diplomalarını aldı. Avrupa’nın tanınmış müze ve atölyelerinde çeşitli proje çalışmalarında bulundu. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiler açtı. Eserleri müze,  kurum ve özel koleksiyonlarda yer aldı. Çeşitli yayın kuruluşlarında çok sayıda sanatsal makaleleri yayınlandı. Sanatçı  yaşamını ve sanatını halen Belçika’da sürdürmektedir.¹ 

Yurdayüksel öncelikle kendi dalında bir sanat araştırmacısıdır. “Araştırmaya yönelik her türlü parkur beni daima cezbetmiştir” der. Eserlerinden her biri dünyaya açılan etkili bir bakışın çeşitli yüzeyler üzerine yansımasıdır. Duygularını, düşüncelerini, yaşama bakış açısını, rengin ve biçimin büyüsünü eserlerinde yansıtır. Bu içten yol alış kullandığı tüm tekniklerle bire bir örtüşür. Akrilik tekniğindeki nüansların inceliği bir gravür zarafetiyle izleyiciyi kendi düşsel dünyasına götürür. Diğer birçok tekniğin yanı sıra Münire, gravür tekniklerinin içinde collagraphie de kullanır. Ona göre yarattığı her eserin içinde yer alan dokunun fark edilebilirliği önemlidir. Münire Yurdayüksel`in içselleştirdiği resim dünyası tamamıyla dış dünyaya açıktır. Bu ağırlıklı olarak kullandığı mavi ve kahverengi tonlarının mineral, bitki, hayvan ve insan öğelerinin uyumlu bir biçimde yer aldığı titiz çalışmalardır. "Bu her iki renk çocukluğumun ve olgunluk çağımın ayrılmaz birlikteliğidir" der. “Eserlerimden hiçbiri aslında gerçek dışı değildir. Bizler gerçekleşmesi zor olan düşlerin yaşandığı kötü bir dünyada yaşıyoruz” diye vurgular. Ondaki kadınların gizemi daima özgür olma yolundaki arzularından kaynaklanır. Eserlerindeki dişiliği simgeleyen imgeler, adeta boşluğa düşen kanatların açılışı gibi tutkuludurlar. Ancak çok azı olabildiğince umutsuzluktan kaçıp, mutluluğa doğru özgürlük duygusuyla uçabilmektedirler.² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0919, Balerin 

Kaynakça

¹ Münire Yurdayüksel Resmi Web Sayfası, Özgeçmiş, , Erişim Tarihi: 02.03.2021, http://www.myurdayuksel.com/pPages/pArtist.aspx?paID=299&section=120&lang=TR&bhcp=1&periodID=&pageNo=0&exhID=0 

² A. Coudert, Dışa açılan bir iç dünya Münire Yurdayüksel”, 2006, Erişim Tarihi: 02.03.2021, http://www.myurdayuksel.com/pPages/pArtist.aspx?paID=299&section=550&lang=TR&bhcp=1&periodID=&pageNo=2&exhID=0