Münir Yücel (1945 - ...)

Biyografi

1969 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. Buca Eğitim Fakültesinde lisans eğitimi yaptı. Halen İzmir'de çalışmalarını sürdürmektedir.

1985 Yunus Emre Resim Yarışması Başarı Ödülü 1985 Egeli Sanatçılar Onur Plaketi 1990 Tekel Resim Yarışması 2.’lik Ödülü almıştır.¹ 

Münir Yücel sanat anlayışına ilişkin şu ifadeyi kullanmıştır: “Ben ekspresyonist yani ‘dışavurumcu’ bir ressamım. Benim resim sanatımda özgürlük var, coşkularımı istediğim şekilde anlatmak var” .² 

Münir Yücel İzmirli ressamların oluşturduğu İz Grubu üyedir. Sanat yaşamlarında yaşadıkları sıkıntılara çözüm üretmek amacı için bir araya gelen ve sanatta özgün olmanın gerekliliğini savunan sekiz ressamın (Reyhan Abacıoğlu, Mehmet Aslan, Bedri Karayağmurlar, İlknur Kocabıyık, Mehlika Korol, Zeki Serbest, Yusuf Toprak ve Münir Yücel) oluşturduğu grup pek çok sergi, her sergi için yayın ve kataloglar oluşturarak önemli sayıda belge üretmiştir.³ 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0675, Peyzaj (Mavi Evler) 

Kaynakça

¹ Çağdaş Sanatlar Müzesi, Yücel Münir, Erişim Tarihi: 02.03.2021, https://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/y%C3%BCcel-m%C3%BCnir 

² İz Grubu ressamları, Habertürk, Erişim Tarihi: 02.03.2021, https://www.haberturk.com/yazarlar/suat-caglayan/1329180-iz-grubu-ressamlari 

³ İz Grubu, "İz Düşümü" Karma Resim Sergisi, Erişim Tarihi: 02.03.2021, http://www.alaturkart.com/50yil/sergi06.html