Mustafa Turgut Tokad (1901 - 1988)

Biyografi

Cumhuriyet Gazetesi’nin “Güzel Sanatlar Birliği Resim Sergisi Açıldı” 24 Temmuz 1938 tarihli haberine göre Mustafa Turgut Tokad, Yirmi İkinci Galatasaray Resim Sergisi’ne katılım sağlamıştır.¹ 

Tokad, Beşinci Devlet ve Heykel Sergisi’ne Çiçekler,  Kasımpatlar, Çırpıcı’da Çınaraltı adlı eserleri ile Güzel Sanatlar Birliğinden katılmıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0970, Halkalı Ziraat Okul Bahçesi’nden, 

R-2578, Çiçekler 1943 

Kaynakça

¹ Olgun, Çağatay, 1930-1940 Yılları Arasında Türk Resim Sanatında Eleştirel Yaklaşımlar, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2017,s.46