Mustafa Sekban (1950 - ...)

Biyografi

Hiperrealizm (foto-gerçekçilik) akımının öncülerinden Mustafa Sekban, hiperrealist tarzda hayatın içinden gerçek figürleri işlemektedir. İstanbul tutkunu olan Sanatçı, doğayı, denizleri, insanı tıpkı bir fotoğraf gibi tüm gerçekliği ile resimlerinde barındırıyor. Balıkçılar, tekneler, kent manzaraları ve insan figürleri kullandığı ışık tekniği ile tuvalde kendini gösterilmektedir.¹ 

Türkiye'deki Fotogerçekçi akımının öncülerindendir. Resme olan merakı çocukluk yıllarında başlayan Sekban’ın, Trabzon’un deniz kenarlarındaki dikkatini çeken sandallar, unutulmuş boş kartonlar ve üzerinde bulunan resimler, gibi objeleri birçok farklı teknikle resimlerini üretmiştir. İlk kez fotogerçekçi çalışmaları Rockwell’in eserlerini incelerken tanışan sanatçı, ilgisini fotogerçekçiliğe yöneltmiştir. Fotoğraf eğitimi alan sanatçı, çekmiş olduğu fotoğrafları kullanarak kendisinin belirlediği, dikkatini çeken, mekânların, insanların resimlerini olduğu gibi birebir gerçekliğiyle resmetmiştir.² 

Sekban, Türkiye’de fotogerçekçi eğilimi içerisindeki çalışmaları, klasik batılı sanatçıların aksine, çekmiş olduğu fotoğrafların içinde barındırdığı figürlerin yaşanmışlık gerçeğine dikkat çekmiştir. Aynı zamanda fotogerçekçi akımının üslubu gereği, pürüzsüz boya tekniğini reddeden sanatçı resimlerinde boya dokuları bırakarak avangart bir yaklaşım sergilediğini söylemek mümkündür.³ 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2453, İsimsiz 

Kaynakça

¹ Anonim, İstanbul- Mustafa Sekban, Erişim Tarihi, 25.02.2021, https://www.arttv.com.tr/sergiler/diger/istanbul-mustafa-sekban 

² İ. Akkaya, Çağdaş Türk Resim Sanatında Fotogerçekçi Eğilimler, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2017. s.53. 

³ R. Ünlü, İ.  Elı̇rı̇, 1960 Sonrası Çağdaş Türk Resmı̇nde Fotogerçekçı̇ Eğı̇lı̇mler, International EUropean Journal of Managerial Research Dergisi (EUJMR), ISSN: 2602 – 4179 / Dönem / Cilt: 4 / Sayı: 7,  Araştırma Makalesi, (303 – 313 ), s. 308-309.