Mustafa Ayataç (1927 - 1995)

Biyografi

Mustafa Ayataç, 1949'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde dönemin en önemli ressamlarından Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Halil Dikmen'in öğrencisi olup, akademinin yüksek resim bölümünü 1955'de birincilikle bitirmiştir. Urfa, Adana ve İskenderun Halkevlerinden gördüğü destek, yaşamını resim sanatına adamasının başlıca nedenlerden biri oldu. 1948 yılında Urfa Halkevi ilk kişisel sergi, 1956 yılında İstanbul Amerikan Kültür Merkezi’nde grup sergisine katılım sağladı. 1959 yılında Türkiye Ressamlar Cemiyeti Geleneksel Sergisi’nde “Birincilik Ödülü” aldı. 1961 yılında Moderne Art Müzesi’nde Paris Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisine katılım sağladı. 1965 yılında Amerika Ben Abbey Grey Vakfı Koleksiyonuna iki eseri girdi. 1977 yılında Viyana ve Münih’e sanatsal inceleme amaçlı gitti. Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergileri (10 yıl), Devlet Resim ve Heykel Sergileri (13 Yıl), Uluslararası Sanat Bienalleri başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında pek çok kişisel sergi açtı, yarışmalı karma ve grup sergilerine katıldı. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Şanlıurfa’nın ilk ressamları arasında yer alan sanatçının ayrıca Urfa Tarihi ve sanatla ilgili kitapları ve araştırmaları bulunmaktadır.¹

Mustafa Ayataç Çağdaş Türk resminin önemli ressamlarından Mustafa Ayataç sanat yaşamının büyük bir bölümünü farklı tarz ve yöntemler üzerine yaptığı çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Sanatçı Paris Ekolü ’nün dışına çıkmış ve ardında muhteşem eserler bırakmıştır.² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0613, Güllü Kadın, 

R-2845, FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON (IRGAT) 

Kaynakça

¹ T.C. Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfalı Ressamlar, İstanbul: Küre Basım Yayım San. ve Tic. Ltd. Şti., 2001.

² Leyl Art Gallery, Erişim Tarihi: 22.02.2021, https://www.leyl.art/urun/mustafa-ayatac