Mustafa Ata (1945 - ...)

Biyografi

1945’te Trabzon’da doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon’da okudu. 1967’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) girdi. 1971’de Adnan Çoker Atölyesi’nden mezun oldu. 1972’ de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Adnan Çoker Atölyesi’ne asistan oldu. 1978’de “Sentetik Plastik Malzemeler, Biçimlendirme Yöntemleri, Sanatta Kullanımı” adlı kitabıyla sanatta yeterlilik aldı.¹  

1971, 1973, 1980-81,1990-91 yıllarında değişik Avrupa ülkelerinin sanat merkezlerinde araştırmalar yaptı. Münih, Kassel, Kopenhag, Tokyo, Darmstadt, Philadelphia, Kahire’de sergilere katıldı.²  

Önceleri figürü temel alan kompozisyonları, zamanla da renk şeritleri olarak adlandırılabilecek kendine özgü bir yapı ve kavramın yaratıcılığını üslup edinmiştir. Yalınlık ve renkle biçim arasında kurduğu ilişkiyle yapılandırdığı kaligrafik örgü sanatının özgün yapısını oluşturur.³ 

Mustafa Ata da beden, figür çıkışlı bir geleneğin uzantısında yer alan, algı ve yaşantı içeri- ğinden hareketle oluşturulmuştur. Kendi boşluklarına hapsedilmiş, yalnızlaştırılmış bu bedenler, doğadan yalıtılmış zamansız bir mekânda yer almanın gerginliğiyle hareket ederler. Sürekli devinim halindeki figürlerin, gündelik (somut) hayatta karşılaştığımız hareketleri temsil etmekten ziyade, doğrudan doğruya genesis’in (yaratılış/başlangıç) ilgi alanı içine girerek, bütünüyle sentaks’a (söz dizimi) ait bir süreçselliğin teşhir edildiğini gösterir. Ata’nın resimlerinde, tutunduğumuz her renk şeridi bizi bir kasın lifine ya da beden uzuvlarından birinin kaderini tayine ulaştırır. Yapıtları, yurt içinde ve yurt dışında özel koleksiyonlarla, müze, devlet ve resmi kuruluşlarda bulunuyor. Sanatçı çalışmalarını İstanbul Şile’de sürdürüyor.⁵ 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0669, Sabra ve Satilla, 

R-0892, Başlangıç (Adsız), 

R-1165, Deniz, 

R-1289, Dün ve Bugün, 

R-2637, Kompozisyon, 

İzmir'in Körfez Kirliliği İle Görsel Denemeler 

İR-0401, Kurban 

Kaynakça

 ¹ C, Beykal, Mustafa Ata, Bilim Sanat Galerisi Yayınları İstanbul, 1993. 

 ² Mustafa Ata, www.artam.com, Erişim Tarihi: 22.02.2021,  https://artam.com/muzayede/317-online-muzayede/mustafa-ata-1945-vlam  

 ³ C, Beykal, Mustafa Ata, Bilim Sanat Galerisi Yayınları İstanbul, 1993. 

 M, Ergüven, Kurgu ve Gerçek, Gendaş Kültür Yayınları, İstanbul, 2003, s.156. 

 C, Beykal, Mustafa Ata, Bilim ve Sanat Galerisi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 138.