Murat Çelik (1966 - 2017)

Biyografi

Murat Çelik, 1991’de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 1993’de de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Çelik, 1995 yılında beri Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1993-2003 yılları arasında 6 kez kişisel sergi açan Murat Çelik, birçok seçilmiş karma sergi açılışında yer alırken, 1993 yılında Devlet Resim Heykel Yarışmasında mansiyon, 2001 Çevre Vakfı Resim Yarışması’nda da ikincilik ödülü almıştır.¹ 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0839, Kompozisyon 

Kaynakça

¹ Ressam Murat Çelik hayatını kaybetti. Kolaj ART Online Art Magazine, 28.09.2017, Erişim Tarihi: 14.02.2021, http://kolajart.com/wp/2017/09/28/ressam-murat-celik-hayatini-kaybetti/