Ferit Özşen (1943 - ...)

Biyografi

Taşkent'te doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi Heykel bölümünü bitirdi.1968'de Viyana'ya gitti. Fritzwotruba' nın atölyesinde çalıştı. Almanya ve İtalya'da etüdler yaptı.1971'de Akademi heykel bölümüne asistan, daha sonra da öğretim üyesi oldu. İstanbul'da bronz heykel döküm atölyesi kurdu. Atatürk ve Türk büyükleriyle ilgili birçok anıt yaptı,ödüller kazandı. ¹ 

Akademide Hüseyin Gezer'in öğrencisi olan Ferit Özşen(1943),asistanlık yaptığı Şadi Çalık Atölyesinde bakır ve demir işleme tekniklerini öğrendi.70'li yıllarda ana teması uzay olan soyut geometrik heykeller yaptı. Sanatçının bu işlerinde deneysellik ön plandadır ve geleneksel malzemeyle kavramsal düşünceyi bir araya getiren çağdaş uygulamalardır. Uzayda İnsan(1970),TV antenlerini andıran form yapısıyla dikkat çeker. Ferit Özşen,1973 yılında Cumhuriyet'in 50.Yıl Kutlamaları nedeniyle organize edilen ''İstanbul'da 20 Heykel Projesi'ne katılan yirmi sanatçıdan biridir ve o güne değin kamusal alanda anıt uygulamaların dışında özgün heykel örneklerinin sergilendiği ilk etkinlikte yer alması oldukça anlamlıdır. Sanatçı etkinliğe, Arnavutköy Akıntı Burnu'na konulmak üzere Yağmur adlı metal heykelleriyle katılır. Bu heykelin küçük  ebatlısı bugün müzenin koleksiyonundadır. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0028-İsimsiz, 

H-0060-İsimsiz, 

H-0070-Yağmur, 

H-0103-Yağmur, 

H-0163- 

H-0211-İsimsiz 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İH-0019, Nonfigüratif

Kaynakça

¹ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi/The Ankara State Museum of fine arts. s/236 

² Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/436