Söbütay Özer (1949 -2007)

Biyografi

1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. 1978 yılından itibaren Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Söbütay Özer, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katıldı ve çeşitli ödüller kazandı. Toplam 44 kişisel sergi açan sanatçının eserleri, Ankara ve İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri ile İzmir Selçuk Yaşar Müzesi'nde sergilenmektedir. Bilinçli ve kararlı tutumu ile yer yer soyutlamalar da yapan Söbütay Özer, ölü doğa, bisikletliler, dolmuşlar ve manzara resimleri ile tanınmıştır. “Gerçekçi ve kalıcı bir sanatın, özgün resimsel değerleri atlamadan, uzun araştırma ve deneyler sonunda kökleşeceği görüşü”nü ilke edindi¹.

Özer’in konuları arasında Ankara’nın klasik mavi dolmuşları önemli bir yer kaplar. Sanatçıyı Ankara’da en çok etkileyen dolmuşlar olur. Minibüsler renk armonisi olarak büyük bir mavi leke ile küçük bir turuncu çizgiden oluşurdu. O turuncuyla mavinin kontrastı olgun, miktar dengesi mükemmeldi. Bu durum Özer’i çok etkilemiştir. Önce bir, daha sonra iki-üç derken dolmuş durakları dolmuşa binen insanlar, kuyruklar, kahyalar birbiri ardı sıra tuvaline yansımaya başlar. Hatta kahya resimlerinden birinden ödül alır. Önce renk ilişkisiyle başlayan bu girişim daha sonraları değişerek gelişir. Hatta uzağa çekilince doku gibi görünmeye başlar. Böylelikle çok sayıda dolmuşların oluşturduğu armoniler ortaya çıkar². 

Renk ile başlayan, daha sonra doku ve renk etkisine bürünen dolmuş dizisi 5 yıl boyunca aralıksız sürmüştür³. 

Özer’in resimlerinde genelde yüzeyi ikiye ayıran bir çizgi vardır. Kompozisyonlar bu çizgi esas alınarak yerleştirilir. Özellikle dolmuş serisinde yüzey iki parçaya bölünmüş, merkeze dolmuşlar yerleştirilmiş, üst kısım mavinin tonlarından oluşan gökyüzü ile kaplanırken alt kısım gri ve tonlarından oluşan zemini oluşturmuştur. Konuyu tuvalin merkezine yerleştirdiği resimlerde ise, mutlaka konuyu destekleyici denge unsuru nesneler kullanmıştır. Resimlerinde perspektifi, renklerle,  lekelerle sağlayan ressamın nesneleri genellikle resmetmesi de dikkat çekicidir⁴.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0019, Deve Dikeni ve Arabalar, 

R-0097, Balkondan 1987, 

R-0098, Peyzaj 1977, 

R-0680, Ağaç, 

R-1269, Lalahan İstasyonu, 

R-1295 Tavukçu, 

R-1448 Minibüs Durağı, 

R-1579 Düzenleme, 

R-2362 Dolmuş Durağı, 

R-2640 Çay Bahçesi 

Kaynakça

(1)http://www.sobutayozer.com/index.htm

(2)Asomedya (2002). Konu Resmin Önüne Geçmemeli Söbütay Özer.  Mart

(3)Benter, Alaadin. “Son Kuşlar da Havalandı…Elde var Hüzün… Söbütay Özer’in Ardından” https://blog.milliyet.com.tr/son-kuslar-da-havalandi----elde-var-huzun--------sobutay-ozer--in-ardindan/Blog/?BlogNo=39756

(4)Adar,  Sibel. “Ressam Söbütay Özer Ve Eserlerinin Üslup Açısından Değerlendirilmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Aralık 2016, s. 354-365.

- K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.376-377, 

http://www.sobutayozer.com/ 

 

 

Yurtiçindeki Diğer Eserleri

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Selçuk Yaşar Müzesi