Tankut Öktem (1940 - 2007)

Biyografi

Konya'da doğdu. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik bölümünü bitirdi. Aynı okulda asistan, daha sonra da müdür oldu.30 ilimizde anıtları, Atatürk heykelleri bulunmaktadır. Atatürk ve Harbiyeli Anıtı en önemli yapıtıdır. ¹ 
Seramik eğitimi alırken Hakkı Karayiğitoğlu' nun etkisinde kalarak heykele ağırlık vermeye başladı. Başlangıçta soyut çalışan Öktem,70'li yıllarda gerçekçi anlatımlara yöneldi. Türkiye'nin birçok yerinde anıt uygulamaları gerçekleştirdi. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0138-Atatürk Maskı, 

S-0030-Şişman ve Mavi 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

H-0037, Sevgi Heykeli 

 

Kaynakça

¹ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi/The Ankara State Museum of fine arts. s/235 

² Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/408