Hayati Misman (1945 - ...)

Biyografi

Özgünbaskı çalışmalarıyla tanınan sanatçı resimlerinde kadın imgesini ana birim olarak kullandı. Soyutlanmış mekanlarda gruplar halinde beliren figürler resimlerdeki boşlukları doldurarak bir tür denge işlevi görür. Sanatçının 1980 tarihli çalışmalarında soyut anlatımlara yoğunlaştığı, benzer şemaları takip eden kompozisyon anlayışıyla, konudan çok biçimsel olgunluğa önem verdiği söylenebilir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0063-Kompozisyon, 

R-0817-Birim Doğa, 

R-1045-Organik Teknik, 

B-0007-1986, 

B-0014-Kompozisyon, 

B-0018-A.B.C.-1977, 

B-0020-1982, 

B-0022-1988, 

B-0023-1985, 

B-0025-Kompozisyon (Pembe), 

B-0028-Kompozisyon, 

B-0030-Kompozisyon-1986, 

B-0071-1973, 

B-0092-Kompozisyon-1982, 

B-0093-1982, 

B-0097-Mavili Gravür 1982, 

B-0102-1987, 

B-0105-1985, 

B-0138-1989, 

B-0169-1983 (Sarılı Gravür), 

B-0171-1983, 

B-0174-1982, 

B-0178-Aile Sorunu, 

B-0236-Kompozisyon, 

B-0257-Oluşum-1976, 

B-0258-Kompozisyon, 

B-0259-Kompozisyon 1986, 

B-0260-Kompozisyon 1989, 

B-0291-Eser Adı Bilinmemektedir, 

B-0299-Kompozisyon 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri

İB-0019, 

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

Sr-54, Kompozisyon, 

Sr-55, Kompozisyon, 

Sr-56, Kompozisyon 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Kitabı, Zeynep Yasa-Yaman, 2012, sayfa-432-433