Hakkı Karayiğitoğlu (1926 - 2007)

Biyografi

Kırcaali'de doğdu.1950'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünü bitirdi. İki yıl Güzel Sanatlar Akademisi'nde heykel eğitimi gördü. Lise ve öğretmen okullarında bir süre resim öğretmenliği yaptıktan sonra Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'na öğretmen olarak atandı. Yurt içinde ve dışında sergiler açmış, ödüller kazanmıştır. ¹ 
Seramikle yaptığı heykellerin yanı sıra beton malzemeyle gerçekleştirdiği uygulamalarıyla tanındı. Tok kütlelerden meydana getirdiği yalın figürleri malzemenin sert yapısına karşın ince ve zarif görünümlüdürler. Sanatçı, ağırlıkla kadın figürlerinden oluşan ''Oturan Güzel'', ''Podyumda Model'', ''Dans'', ''Genç Kız'', ''Çömelmiş Çıplak'', ''İki Figür'', ''Figür'', ''İsimsiz'', ''Memba'' adlı yapıtlarında deformasyonlara başvurarak malzemenin olanaklarını zorlamış ve kendine ait bir biçim dili oluşturmaya özen göstermiştir. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0011-Menbağa, 

H-0016-Dans, 

H-0017-Oturan Güzel, 

H-0018-Genç Kız, 

H-0019-Podyumda Model, 

H-0036-Zafer (Çömelmiş Çıplak), 

H-0037-Figür, 

H-0038-İkili Figür, 

H-0062-İsimsiz (İki Figür), 

H-0094-Kadın Figür, 

H-0231-İkili Figür 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İH-0004, Üçlü Figür, 

İH-0007, 

Kaynakça

¹ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi/The Ankara State Museum of fine arts. s/232 

² Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/404