Muammer Bakır (1926 - 1980)

Biyografi

Çağdaş Türk Ressamlarından olan Muammer Bakır, 1926-1980 yılları arasında Ankara/Türkiye'de yaşamış bir sanatçıdır.

Öğretmen olarak Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde çalışmış, bu kurumda vefatına kadar Plastik Metal Atölyesini yönetmiştir. Çok yönlü bir sanatçı olan Muammer Bakır, yağlıboya, ağaç baskı, metal gravürler, suluboya, monotipi ve kitap resimleri ile uğraşmıştır. Bunun haricinde Plastik Metal Atölyesinde bakır rölyef, tel işleri, metal heykel konularında çalışmıştır. Ancak Özgün Baskı ve özellikle Ağaç Baskı konusunda kendini daha çok geliştirmiş ve tüm sanat çevrelerince takdir toplayan başeserler yaratmıştır. Eserlerinde daha çok toplumsal temalara değinmiş ve Anadolu insanının yaşamını irdelemiştir. Köy yaşantısını daha iyi tanıyabilmek amacıyla birçok defalar değişik yörelere ziyaretler yaparak inceleme, fotoğraf ve desen çalışmaları yapmıştır.
Cumhuriyet sonrası Türk Resminde; Muammer Bakır ismi, bugün hepsi de sanat çevrelerinde iyi bilinen ve Necdet Pençe, Refik EPİKMAN, Malik AKSEL ve Şinasi BARUTÇU’ nun tohumlarını attığı "Gazi Eğitim Enstitüsü 50'li Yıllar Kuşağı" olarak tanımlanabilen Nevzat Akoral, Mustafa Aslıer, Mürşide İçmeli, Hidayet Telli, Adnan Turani, Nevide Gökaydın, Hamza İnanç, Mustafa Tömekçe, Kayıhan Keskinok ve Turan Erol ile birlikte anılmaktadır. Aynı öğretim kurumunda o yıllarda okuyan Zafer Gençaydın, Hasan Pekmezci, Mustafa Ayaz, Süleyman Saim Tekcan, Zahit Büyükişleyen, İsmail Gümüş, Nadide-Halil Akdeniz, Mehmet Subaşı ve Osman Akbay gibi değerli öğrencileri günümüzde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları arasında yerlerini almışlardır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

B-0004-Genç Kız 1969, 

B-0051-Ağlarsa Anam Ağlar, 

B-0065-Tarla, 

B-0074-Eser Adı Bilinmemektedir, 

B-0083-Güneş Ve Deniz, 

B-0124-Eser Adı Bilinmemektedir, 

B-0158-İnekler 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İR-0141, Doku 

Kaynakça