Halil Dikmen (1900 - 1989)

Biyografi

1924-25 yıllarında Sanayi-i Nefise Mektebinde İbrahim Çallı ve Hikmet Onat'la çalıştı. Ney çalan, müzikle de uğraşan Dikmen 1927 de Avrupa sınavını kazanarak Paris'e gitti. Julian akademisinde Paul -Albert Laurens ve Andre Lhote atölyelerinde çalıştı. D grubu üyesi olan Halil Dikmen ilk dönemlerindeki resimlerinde klasik kurallara bağlılığı, renkte valörcü oluşu, eski büyük ressamları sevişi onun akademik bir ressam olarak değerlendirilmesine neden oldu. Kompozisyonların istiflerine, desene, ışık-gölge düzenlemelerine ve figüratif anlatıya önem verdi.1950' lerin sonuna doğru sentetik kübizm ve konstrüktivizm kökenli bir soyut sanata yöneldi. Geometrik kurgulu, kübist eğilimli yöresel konular resmetti. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0284-Portakal Toplayanlar, 

R-0299-Arkası Dönük Nü, 

R-0301-Müzisyenler, 

R-1169-Manzara, 

R-1301-Manzara (Marmara'ya Doğru), 

R-1557-Kurtuluş Savaşı, 

R-2653-Tillo köyünden (Siirt), 

R-2813-Pentür-Peyzaj, 

R-2826-Kompozisyon 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İR-0163, Pentür, 

İR-0355, Yörükler 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Kitabı, Zeynep Yasa-Yaman, 2012, sayfa-273