Kuzgun Acar (1928 - 1976)

Biyografi

İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümünü bitirdi.(1953).İlk sergisini öğrenci iken açtı. Serbest çalışmayı yeğledi. Paris'e gidip eğitimini geliştirdi. Burada önemli sergiler açtı.1961 Paris Genç Sanatçılar Bienali 1.lik ödülü,1962 Devlet Resim ve Heykel Sergisi 1.lik ödülü sahibidir. ¹ 
60'lı yıllarda kamu binalarına pano ve rölyefler hazırlayan, metal malzemeyle soyut heykeller yapan Kuzgun Acar(1928-1976)'ın kümes teli, paslı çivi, kaşık-çatal, saç artıkları gibi materyaller kullanarak gerçekleştirdiği yapıtları, özgün heykel yaratımının yetkin örnekleri arasında yer alır. Sanat yaşamı boyunca her tür buluntuyu yapıta dönüştürdü, ahşap, seramik ve heykellerin yanı sıra ,tiyatro için masklar yaptı. ² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0063-İsimsiz, 

H-0193-Büst  

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

H-0024, 

Kaynakça

¹ Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi/The Ankara State Museum of fine arts. s/215 

² Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/404