Nuri Abaç (1926 - 2008)

Biyografi

Güzel Sanatlar Akademisinde bir yandan mimari eğitimi görürken öte yandan Leopold Levy Atölyesinde resim sanatına duyduğu yakınlığı pekiştirdi. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda sergi açtı. 42. ve 47. Devlet Resim ve Heykel Sergisi ödüllerini, İskenderiye Bienali 3.lük ödülünü kazandı. 2002 yılı Ankara Sanat Fuarı Çağsav Onur Ödülü’nü aldı. İlk kişisel sergisini 1949’da Mersin’de açtı. 1960’ta Ankara’ya yerleşen sanatçı 1969 yılında BRHD’nin kurulmasında kurucu üye olarak yer aldı. Yurtiçinde ellinin üzerinde kişisel sergi açan Abaç, bir çoğu yurtdışında olmak üzere yüz yirmi kadar karma sergiye ve bienallere katıldı. Çeşitli yarışmalarda onun üzerinde ödülü olan sanatçıya 1988’de “Ellinci Sanat Yılı” ödülü verildi. Abaç, çalışmalarında yerel ve geleneksel motifler ve konular üzerine kurulu bir fantastik düzeni oluşturma ve bu gerçeküstü masalını gerçekleştirme çabalarını, ölümüne kadar sürdürdü. 2 Mart 2008’de geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 

Anadolu’nun kültür mozaiğinden kaynaklanan temaları fantastik bir kurgu ve mizah anlayışıyla ele alan sanatçı 1950’lerde bezemeye dayalı fantastik bir gerçeküstü anlatım geliştirmiştir. 1960’ta Ankara’ya yerleştikten sonra ise Anadolu’nun kültür mirasına ve mitlerine ilgi duymaya başlamış, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin minyatür ve bezemen sanatlarıyla Karagöz’ün resimsel öğelerini inceleyerek kendine özgü bir imgeler dünyası oluşturmuştur. 

Nuri Abaç’ın resimleri, 1970 öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem altında incelenebilir. İlk dönem resimlerinde, Anadolu mitolojisinden kaynaklanan iri yapılı figürler, insanüstü yaratıklar, gerçeküstü varlıklar görülür. Fantastik dönem olarak da adlandırılabilecek bu resimlerin arkasından, geleneksel Karagöz tasvirlerindeki biçim anlayışının güncel yaşama uygulandığı daha yöresel bir beğeni, ağır basmaya başlar. İki dönemi birleştiren ortak özellik, fantastik yorumun temel aks olarak benimsenmesidir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-2657, Sünnet Düğünü, 

R-0022,Telli Gelin Oyunu, 

R-0467, Pazar Yeri, 

R-0468, Köydeki Alman Gelin 1980, 

R-0469, Kervansaray II,  

R-0526, Kır Kahvesi, 

R-0527, Motor Sefası, 

R-0538, Köyde 23 Nisan, 

R-0666, Kurban Töreni, 

R-0866, Kompozisyon, 

R-1159, Şemsiyeli Lokomotif, 

R-1267, Truva Atı, 

R-1380, Pazar Yeri II, 

R-1430, Bahçeli Saz, 

R-1464, Senfoni, 

R-2023, Kauçuk Ağaçları Altında Piknik-1982, 

R-2294, Motor Sefası, 

R-2374, Kompozisyon, 

B-0292, Ağ onaranlar, 

B-0303, Balıkçılar 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İR-0378, Hitit Ordusu 

Kaynakça