Ahmet Ziya Akbulut (1869 - 1938)

Biyografi

Ahmet Ziya Akbulut, 1887 yılında Harbiye'den mezun olur. İlk Sanat zevkini öncelikle Kuleli Askeri Lisesi'nde Osman Nuri Paşa'dan, sonra da Harbiye'de öğretmeni olan Hoca Ali Rıza Bey'den alır. Mezuniyetinden sonra Erkan-ı Harbiye resim hanesine atanarak 1894 yılına kadar burada çalışır. Bu tarihte yüzbaşılığa yükselince Osman Nuri Paşa'ya yardımcı olarak Kuleli Askeri Lisesi'ne atanır. 1894 yılında Ameli Menzir ve 1896 yılında Usulü Ameliye-i Fenni Menzir adlı eserleri yayınlar. Ahmet Ziya Akbulut sanata olduğu kadar, matematik ve astronomiye de meraklıdır. Takvimi ziyayı o tertip eder ve yayınlar. Aynı zamanda muntazırca(perspektifçe) olarak da ünlenir. Resimleri bu bağlamda döneminin akademik resim öğretmeni görmemiş olan sanatçıları arasında değer kazanır. 1898 yılında Mektep-i Askeriye matbaası müdürlüğüne atanan Ahmet Ziya, 1905 yılında binbaşı olur. 1913 yılında kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti başkanlığına getirilir. Bu cemiyetin gazetesinde de perspektif dersleri veren sanatçı, 1914 yılında emekliye ayrılır. Sanayi-i Nefise Mektebi Ulumu Riyaziye(Matematik) ve Fenni Manadır(Perspektif) öğretmenliğine atanır. Bu okulda 1938 yılına kadar ders veren sanatçı, son yılında müdür muavini olarak da görev alır. Eski Beyazıt İmareti, Sultan Ahmet Camii, Mihrişah Sultan Camii belli başlı eserleri arasında yer almaktadır. Sultanahmet Camii resimleri, öğretmeni Osman Hamdi Bey'in ona mezuniyet görevi olarak verdiği resimdir.  Ahmet Ziya haftalarca at meydanına giderek açık havada, Dikilitaş yönünden caminin resmini yapar. Bu kapsamda yaptığı Sultan Ahmet Camii resimlerinin arasına, Süleymaniye Camii resimlerini de kazandırır. Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonu' nun önemli eserleri olan Mimar Sinan Türbesi bu dönemde yapılmış olmalıdır.

 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Başyapıtları, Kıymet Giray,2020,sayfa no:105

Yurtiçindeki Diğer Eserleri

Sultan Ahmet Camii, Mihrişah Sultan Camii                     

Eserler