Evimdeyim: Bir Dönüş Hikâyesi

Ankara RHM - İbrahim Çallı Salonu

EMPRESYONİST VE SEMBOLİST EĞİLİMLER / Meşrutiyet Dönemi ressamlarının resim sanatı tarihimize kazandırdığı empresyonist sanat hareketinin özelliklerini 1914 Çallı kuşağı sanatçılarının eserleriyle tanırız. İbrahim Çallı’nın portreleri, Topkapı Sarayı resimleri, Manolyaları ve İstanbul görünümleri, Feyhaman Duran’ın portre resimleri, Namık İsmail'in Mehtapta Cami ve Tifüs Resmi dönemini anlatır. Hikmet Onat'ın İstanbul manzaraları, Avni Lifij’in Kara Gün adlı resmi,  Fatih Sultan Mehmet’in lalası Molla Gürani ailesinin ferdi olan Nazmi Ziya Güran'ın İstanbul Manzaraları ve Portre resimleri, Ankara Resim ve Heykel Müzemizin başyapıtları arasında yerlerini alır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesinde yer alan İbrahim Çallı Salonu 112,5 metrekare büyüklüğündedir.

Sergilenen Eserler