Kariye Cami

Beşiktaşlı Tevfik tarafından yapılan Kariye Camii, Asker Ressamların resim özelliklerini belirlediği için değerli bir eserdir. Yapıldığı dönemin sanat anlayışını açıklaması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. 

Askeri okullarda yetişen genç ressamlar, manzara resimlerine ve tarihi yapıları betimleyen eserlere öncelik ve önem verirler. Doğu felsefesinin mistik düşüncesi içinde, dışa kapalı bir aile ortamının bireyleri olarak yetiştirilen Osmanlı gençleri, tanrı yaratısı olan doğaya duydukları dokunulamaz hayranlığı belirleyen estetik duyarlığı tuvallerine aktarmaya özen gösterirler. 

Asker ressamların ortak bir üslup içinde resim yaptıkları bilinmektedir. İstanbul’un coğrafyası içinde Osmanlı kimliğinin anıtsal temsilleri olan mimari yapılar, camiler, türbeler, sebiller, meydanlar ve parklar içinde dolaşarak resim çalışan Asker Ressamlar grubunun konularıdır. 

Kariye Camii resminin kompozisyon özelliği, Asker Ressamların fotoğraf karşısında resim çalışmaları yapmış oldukları gerçeğini kanıtlamaktadır. Beşiktaşlı Tevfik fotoğrafa bakarak tuvaline yerleştireceği konuyu betimlerken, daha derin bir bakış açısıyla resmini tasarlamış ve sol planda yer alan yapı topluluğunu da tuval karesine dâhil ederek resimlemiştir. 

Çerçeve Tanımı: Sarı yaldız varaklı, anıtsal özellik taşıyan ahşap çerçeve kullanılmıştır. Çerçevenin eni 15 cm derinliği 11 cm’dir. Dış  ince kenarında macunla şekillendirilmiş kabartma şeklinde bitkisel motifler  yer alır. 

 

Eser Özellikleri

Resim
Beşiktaşlı Tevfik (1871 - 1914)
Yağlı Boya
Tuval Üzerine Yağlı Boya
Çerçeveli: 100 X 125 cm
Çerçevesiz: 75 X 100 cm
R-0180
Mimar Sinan Üniversitesi
Kariye, Cami, Beşiktaşlı, Tevfik, Mimar, Sinan, Üniversitesi
Ankara RHM - Şeker Ahmet Paşa Salonu
• Z. Yasa-Yaman, (Ed.),İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Sanat, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012, s. 120.
• Seyfi Başkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Resim, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, s.48.
• Mehmet Özel, İlk Dönem Sanatçıları, (Fotoğraflayan: Çerkes Karadağ), Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, Resim No:2