Cuma Ocaklı (1947 - 2016)

Biyografi

Plastik dilin gereklerini, yaşamın yönlendirici gücü ile bir araya getirdiği resimlerinde insanı devinim nesnesi olarak gördü. Resimlerinde evrensel plastisizmin içerdiği etkinlikleri topluma özgü kılmak amacında olduğunu sanat yaşamını bu amaç etrafında biçimlendirdiğini ifade etmektedir.70'lerde yaygın bir düşünce olan, halkın benimseyeceği resimler yapmanın sanatçılar açısından Avrupa taklitçiliğinden uzaklaşmak doğal olanı yansıtmak olduğu görüşünü paylaştı. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri

R-0647-Aşı Boyalı Evin Önünde,

R-0933-Güpegündüz Bir Rüya,

R-1340-Referans,

R-2064-Görücüye Hazır-1981 

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

Sr-18, Çiçek Kızlarım, 

Sr-19, Söyleşi 

Kaynakça

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Kitabı, Zeynep Yasa-Yaman, 2012, Sayfa No:427