Seyfi Toray (1900 - 1975)

Biyografi

1921 yılında girdiği Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde eğitim aldı. 1925’te mezun olduktan sonra kendi olanaklarıyla Paris’e gitti ve on yıl kadar burada kaldı. Bu sürede Julian Akademisi’ne ve Andre Lhote Atölyesi'ne devam etti. Paris Sonbaharı ve Kış sergilerine katıldı. 1935’te yurda döndükten sonra T.E.D. Ankara Koleji’nin kuruluşunda görev aldı; Ankara Maarif Cemiyeti ve Gazi Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı. 1939 yılında Yurt Gezileri kapsamında Diyarbakır’a gitti.  1941-1948 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde görev aldı. Emekli olana kadar İstanbul Vefa Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı. 1974’te Ankara Devlet Resim ve Heykel Galerisi’nde kişisel sergi açtı. Ölü doğa resimleriyle bilinen ressam, 1940'lara doğru yöresel konuları ele aldı. Yaşadığı Şehremini, Fatih ve Beyazıt semtlerinden karanlık manzaralar, karlı sokaklar, pencereler, damlar, vazoda çiçekler, masa üzerinde meyve ve objeler, ölü doğa resimleri yaptı. Özellikle Bonnard tesiriyle izlenimciliği benimsedi ve lekeci fırça kullanımı belirginleşti. Eserlerinde figüre çok yer vermedi. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0264, Natürmort, 

R-0488, Çiçekli Natürmort, 

R-2281, Natürmort, 

R-2564, Köy Evleri, 

R-2571, Yelkenler ve Tekneler 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İR-0189, Natürmort (Çiçekler) 

Kaynakça

Z.Yasa-Yaman, "Imparatorluk'tan Cumhuriyet'e Sanat.", Ankara Resim ve Heykel Müzesi (Ed. Zeynep Yasa Yaman), Ankara, 2012, s. 205,208, 

K. Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 1994, s.455