Ali Teoman Germaner (1934 - 2018)

Biyografi

1957'de İ. D. G. S. A. Resim Bölümü'nden mezun oldu.1960'da Fransız hükümetinin bursuyla Paris'e gitti.1961-65 yılları arasında Ecole des Beaux Arts'da Rene Collamarini Atölyesi'nde heykel, W. S. Hayter Atölyesi'nde gravür çalıştı.1970'de M.S.Ü. G. S. F. Heykel Bölümü'nde Doçent ve 1976'da Profesör oldu.¹ 

1965-66 yılları arasında soyut çalıştı,1968'den başlayarak pişmiş toprakla gerçekleştirdiği ''Zümrüdü Anka'' serisine başladı.70'li yıllarda Orta Amerika mitolojisi ve sanatını anımsatan canavar başlı insan vücutlu fantastik figürler yapmaya başlayan sanatçının resimlerine, baskılarına, heykellerine de taşıdığı ejder, at ,kuş ya da yılan başlarını andıran bu varlıklar, efsanevi karakterler, insan karakterlerinin özellikleriyle özdeşleşti. Malzeme olarak ahşap, tunç, bakır, pişmiş toprak kullandı.² 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

H-0004-Deri Değiştiren Yılan, 

H-0026-İsimsiz (Kuş), 

H-0218-Vatoskuş, 

 

Kaynakça

¹ Yetmiş Beşinci Yıl'a Armağan/Türk Plastik Sanatları. s/210 

² Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Editör Zeynep Yasa Yaman,2012,s/404