Malik Aksel (1903 - 1987)

Biyografi

1903 yılında Selanik'te doğdu. İlkokulu  Serez'de ve İstanbul'da okudu. Darülmuallimin' de öğrenimini sürdürdü. Burada Şevket Dağ resim öğretmeniydi. Çalışmalarını, Şevket Dağ yönlendirdi. 1921'de öğretmen oldu. 1928'de Avrupa sınavını kazanan beş kişiden biri oldu. Almanya'ya gitti, sanat pedagojisi ve iş eğitimi konusunda öğrenim gördü. Ayrıca Berlin Yüksek Öğretmen Okulu'nda Prof. Grossmann' ın atölyesinde yağlıboya ve gravür çalıştı. 1932'de yurda dönünce Ankara'da açılan Resim Öğretmen Okulunda görev yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün kuruluşunca katkıları oldu. Uzun yıllar bu okulun Resim-İş Bölümü'nde yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. 1951'de İstanbul'daki Çapa Enstitüsü'ne atandı. 1968'de emekli oluncaya kadar burada görev yaptı. 'Suluboyacı Malik' diye de anıldı. Adını daha çok başarılı bir sanat eğitimcisi olarak duyurdu. 1930'lu yıllarda ve onu izleyen dönemlerde yayımlanan makaleleri ve Anadolu resim geleneklerini inceleyen kitaplarıyla kültür tarihine katkılarda bulundu. 15 Şubat 1987 tarihinde tarihinde İstanbul'da vefat etti. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Eserleri 

R-0323-Halı Dokurken, 

R-0764-Halıcı Kız, 

R-0932-Akşam Dönüşü, 

R-0973-Kağnı, 

R-1089-Eser adı bilinmemektedir. 

R-1198-Eser adı bilinmemektedir. 

R-1316-Haliç, 

R-1522-Çocuk Portresi, 

R-1760-Yeni Mektep -1936, 

R-1764-Gölge Oyunu, 

R-2012-Genç Kız-1971, 

R-2238-Manzara ve Havuz, 

R-2841-Kış Havası 

İzmir Resim ve Heykel Müzesi ve Galerisi'ndeki Eserleri 

İR-0176, Nişancı, 

İR-0178, Cumhuriyet Bayramı, 

İR-0183, Ankara Keçileri 

Kaynakça

Türk Resminin Köşe Taşları, 2017, sayfa no:136