40. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi Kataloğu

01.01.2022
11.01.2022
40., Devlet, Resim, Heykel, Yarışması, Sergisi, Kataloğu, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, GSGM, ARHM, KTB
Seçici Kurul

- Prof. Dinçer ERİMEZ

- Prof. Tamer BAŞOĞLU

- Erol ETİ

- Halil AKDENİZ

- Zafer GENÇAYDIN

- Kayıhan KESKİNOK

- Cihat ARAL

- Kaya ÖZSEZGİN

- Güven ETKİN (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

 

  
Katalog Basım1979, Ankara

40. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Seçici Kurulu Gerekçeli Raporu:

“ 40. Devlet Resim ve Heykel Sergisi seçici kurulu, yeni yönetmeliğin getirdiği olanaklar doğrultusunda, her şeyden önce serginin geleneksel saygınlığından hareket etmeyi ve bu saygınlığa gölge düşürecek yanlışlardan kaçınmayı, temel ilke olarak benimsemiştir. Yönetmeliğin ikinci maddesi uyarınca, anlayış ve eğilim ayrımı gözetmeden değişik çevrelerin ve sanatçı kuşaklarının ürünü olan yapıtların seçim ve değerlendirme işleminde, nesnelliği gözden uzak tutmamakla beraber, çağdaş sanatımızın ileriye dönük, itici güç taşıyan yapıtlarına öncelik tanımayı da, bu temel ilkenin kaçınılmaz bir gereği saymıştır. Böyle bir çaba, bizi, ister istemez resmimizde ve heykelimizde özellikle son yıllarda etkinliğini duyurmakta olan özgünleşme, yenileşme eğilimlerini, bu sergi nedeniyle ön plana çıkarma amacına yöneltmiştir. Hangi tür ve eğilimde olursa olsun, her yapıtın kendi estetik mantığı içerisinde belli bir düzeyin ürünü olma niteliğini yansıtıp yansıtmadığı konusunda, açık oylama ve tartışma ilkesini titizlikle uygulamayı ve temel kavramlar üzerinde belli bir açıklığa ulaşmayı, en azından işin çağdaşlığı gereği bildik. Böylece yapıtlara ilişkin şu ya da bu yöndeki kuşku ve değerlendirmeler, üyelerin görüşleri doğrultusunda somut bir görünüme ulaşmış oldu. Sanat ortamımıza değer ölçüsü getirmeyi, en başarılı sanatçılarımıza ödül vermeyi ve onların verimini arttırmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir sergi açısından, böyle bir tartışma ve karşılıklı görüşmenin sağlayacağı yararlar, kuşkusuz önemliydi. Üç büyük kentimizden ve Anadolu'nun uzak köşelerinden değerlendirilmek üzere sergiye gönderilen yapıtlar, ilk elde serginin bu geniş kapsamına uygun düşecek sayısal bir çokluğu yansıtmaktaydı. Seçici kurul olarak, İstanbul'dan katılan 128 yapıt arasından 53 resim ve 5 heykeli, Ankara'dan katılan 230 yapıt arasından 55 resim ve 6 heykeli, İzmir'den katılan 33 yapıt arasından da 5 resmi, yukarıda belirtilen ilke doğrultusunda sergilenmeye değer bulduk. Böylece çalışmamızın ilk aşamasında toplam 95 resim ve 11 heykelle, devlet sergisinin çatısı belirlenmiş oluyordu. Bu eleme, seçici kurulumuzun İstanbul ve Ankara'daki çalışmalarıyla ikişer aşamada gerçekleşti. Böyle bir yol izlemekle gözden kaçabilecek eksikliklerin ya da aksamaların önüne geçmeye özen gösterdik. Yeni yönetmeliğin ışığı altında, 40. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, niceliksel bir kabarıklıktan çok, niteliksel bir tutarlığı hedef almalıydı. Böyle bir görüş, en azından devlet sergisinin adından gelen bir saygınlığın işareti olabilirdi. Kanımızca, devlet sergisinde yapıtıyla temsil edilen bir sanatçı olmak, bu temsilin gerektirdiği üstün niteliğin ve değer ölçüsünün bir simgesi anlamını taşımaktadır. Bu ilkeden hareketle, seçimi, bir sanat yapıtının taşıyacağı tüm nitelikler açısından doğru ve tutarlı bir tabana oturtmaya çalıştık. Sergilenmeye değer yapıtları saptarken, doğrudan doğruya yapıtın kendisi üzerinde oybirliği sağlamaya, tercihi ya da elemeyi gerektirebilecek tüm yan nedenleri ikinci planda değerlendirmeye özen gösterdik. Yönetmelik ”hors concours" olabilme ayrıcalığına son verdiğine ve seçici kurulu doğrudan doğruya yapıtın kendisiyle karşı karşıya bıraktığına göre, sergilenmeye değer görülecek yapıtların seçimi de yapıtın kendisi doğrultusunda bir anlam taşıyabilirdi.

Serginin genel görünüşünden de izlenebileceği gibi, özellikle genç kuşak sanatçıları, kendilerini çevreden ve yaşamdan soyutlamama güdüsüne belli pay ayırmakta birleşmektedirler. Basit ve kolay çözümler, görsel dinamikle bağdaşmayan öneriler ve kişisel katkının dışında kalan eğilimler kabul görmemektedir. Bu gelişmeyi, çağdaş sanatımız açısından olumlu bir aşama olarak değerlendirmekteyiz. Orta kuşak sanatçılarının da bu tür bir gelişmeye, kendi doğrultularında katıldıkları söylenebilir. Resmimizin ve heykelimizin yaşayan eski kuşak sanatçılarından önemli bir bölümünü, izleyicinin bu sergi kapsamı içinde görme isteği doğaldır. Ancak sergiye katılma doğrultusundaki çabaların, daha çok genç ve orta kuşak sanatçılarından geldiğini belirtmeliyiz.

Serginin satın almaya ve ödüllendirmeye ilişkin aşamasında, yönetmeliğin sanatçıya tanıdığı tüm hakların üst düzeyde ve gerektiği biçimde değerlendirilmesine özen gösterilmiştir. Yönetmeliğin 21. maddesinin b fıkrasına göre, beş ya da daha yukarı oy alan yapıtlar Kültür Bakanlığı'nca satın alınmaktadır. Ancak gene aynı madde, satın almak için harcanacak ödeneğin, ödüller tutarının iki katını geçmeyeceğini de öngörmektedir. Seçici Kurul olarak satın almaya değimli gördüğümüz yapıtlarda belli bir sınırlamaya gitmektense, 24. maddenin tanıdığı olanaklar doğrultusunda, sanatçıya yapıtının arkasında yazılı fiyattan gerektiği ölçüde daha aşağı fiyatlar önermeyi ve böylece devletin sanatçıya sağladığı ödeneği, olabildiğince çok sanatçı arasında paylaştırmayı uygun gördük. Bu tür zorunlu ve gerekli bir uygulamanın, sanatçı tarafından önerilen fiyata saygısızlık anlamı taşımaması için de, indirimi akla yakın ölçüler içinde tutmaya ve sonucu oylamayla saptamaya özen gösterdik.

Resim ve heykel dallarında sergiye giren yapıtların tümü üzerinden tutarlı bir ödüllendirme yapabilmek, serginin en başarılı yapıtlarını seçebilmek için gene açık tartışma ilkesinden hareket ettik. Her üye, ödüle değer gördüğü yapıtları, yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca aday gösterdi.

Açık oylama ve tartışma sırasında, yönetmeliğin gene aynı maddesi (22, a) uyarınca, adayların o yıl içindeki çalışmaları, verimleri de göz önünde bulunduruldu. Adayların topladıkları oy sırasına göre sonuç saptandı ve tutanağa geçirildi. Ödül için aday gösterilen başarılı yapıtların çokluğu, bunlar arasından bir seçim yapma konusunda birtakım olağan güçlükler doğurmadı değil. Yapıtlarda aranması gereken koşulların yanı sıra, özgünleşme aşamasının verimli bir dönemini yaşamakta olan günümüz Türk resmi ve heykeli açısından, özgünlüğün kaynaklandığı görüş ve beğeni nitelikleri, seçici kurulumuzun göz önünde tuttuğu başlıca ölçülerden biri oldu."


40. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sonuçları:

ÖDÜL ALAN SANATÇILAR VE YAPITLARI
AYDIN AYANELEKTRİK İŞKENCESİ160x100Yağlı BoyaRESİM
HÜSEYİN BİLİŞİKDOĞADA SİYAH VE YEŞİL100x85AkrilikRESİM
CEMAL BİNGÖLRESİM 168x129Yağlı BoyaRESİM
SEYYİT BOZDOĞANKARANLIĞA KARŞI120x145Yağlı BoyaRESİM
ADEM GENÇGERÇEKLİĞİN ÖLÇÜTÜ137x214AkrilikRESİM
VEYSEL GÜNAYKIZILAĞAÇ OBASINDA80x115Yağlı BoyaRESİM
MÜRŞİDE İÇMELİHİROŞİMA 7941x45GravürRESİM
İBRAHİM ÖRSBOYACI170x120Yağlı BoyaRESİM
MEHMET AKSOYBİLİNÇLENME SÜRECİNDE İŞSİZ180x90PolyesterHEYKEL
REMZİ SAVAŞVILLENDORF'A SAYGI53x23x26MermerHEYKEL
SERGİLENMEYE DEĞER BULUNAN YAPITLAR
NURİ ABAÇBAHÇELİ SAZ150x108Yağlı BoyaRESİM
ŞAMİL AGUNSARI KOMPOZİSYON90x90Yağlı BoyaRESİM
TAMER AKAKINCIKOMPOZİSYON95x105Karışık RESİM
TANGÜL AKAKINCIFİGÜR54x70Yağlı BoyaRESİM
BAHATTİN AKAYKAVAKLI MANZARA88x111Yağlı BoyaRESİM
NADİDE AKDENİZİZMİR'DEN 368x73Yağlı BoyaRESİM
NEVZAT AKORALSÜRÜ60x120Yağlı BoyaRESİM
MUZAFFER AKYOLASKERİN TÜRKÜSÜ75x106Yağlı BoyaRESİM
İSMAİL ALTINOKKOMPOZİSYON 2111x127Yağlı BoyaRESİM
GÖKHAN ANLAĞANGENÇ BALIKÇILAR116x89Yağlı BoyaRESİM
FETHİ ARDAGECEKONDULAR 154x65Yağlı PastelRESİM
NUMAN ARSLANUMUT130x166Akrilik-Yağlı BoyaRESİM
MUSTAFA ASLIERİNSANLI HALI73x51Yağlı BoyaRESİM
MUSTAFA ATADÜN VE BUGÜN66x146Karışık TeknikRESİM
İLHAMİ ATALAYYENİ DİNAMİZM HAREKET-ZAMAN135.5x90Yağlı BoyaRESİM
CAVİT ATMACAİNSANLAR VE TEKNELER78x86Yağlı BoyaRESİM
MUSTAFA AYAZANKARA105x100Yağlı BoyaRESİM
COŞKUN AYDINUĞURLAMA70x90Yağlı BoyaRESİM
RAMİS AYDINMADEN İŞÇİLERİ70x100Yağlı BoyaRESİM
HABİP AYDOĞDUSARARAN TOPRAKLARIYLA KARASINIR KASABASINDAN GÖRÜNÜM100x140Yağlı BoyaRESİM
AYNUR AYTAÇKOMPOZİSYON81x79KolajRESİM
MUAMMER BAKIRAĞLARSA ANAM AĞLAR50x58Ağaç BaskıRESİM
S. TURAN BAYERDEHŞETLİ AHMAKLIKLAR ÜZERİNE YORUM100x100Yağlı BoyaRESİM
FAHRETTİN BAYKALYÖRE25x16GuvajRESİM
ŞADAN BEZEYİŞTOPKAPI71x71Yağlı BoyaRESİM
ZERRİN BÖLÜKBAŞI1979 YENİK JOKEY40x13x85Alçı AlüminyumHEYKEL
ŞEFİK BURSALIŞİŞLİ AÇIKLIĞI125x81Yağlı BoyaRESİM
AKGÜN BÜYÜKİŞLEYENBİR SÜREÇ İÇİNDE97x66Yağlı BoyaRESİM
ZAHİT BÜYÜKİŞLEYENBİR İÇ ANADOLU YAŞANTISI ÜZERİNE143X203Yağlı Boya-AkrilikRESİM
FARUK CİMOKÇAM İŞÇİLERİ100x160Yağlı BoyaRESİM
İHSAN ÇAKICIÜÇ ÇINAR108.5x140.5Yağlı BoyaRESİM
Ö. LÜTFİ ÇETİNAYAŞ'TA BOZKIR54x66Yağlı BoyaRESİM
BEKİR SAMİ ÇİMENÇİZGİ YÜZEY HACİM105x105AkrilikRESİM
CANAN ÇOKERRUBENSLİ KOLAJ 7831x44KolajRESİM
HAMİYE ÇOLAKOĞLUYARISI60X40X10Taş HEYKEL
YUSUF ÇÖLOĞLUKAPADOKYA'DAN85x150Yağlı BoyaRESİM
CEVAT DEMİRYABANCILAŞMA130x90Yağlı BoyaRESİM
İSMAİL HAKKI DEMİRTAŞENERJİNİN FATURASI65x50Gravür-AquatintaRESİM
NUSRET DEMRENOKULLU100x100Yağlı BoyaRESİM
İNEL DİLBERUMUT60x47AkrilikRESİM
DEVRİM ERBİLKUŞLAR153x89Yağlı BoyaRESİM
HAMİT ERDALUZAY SİRKİ50x70Yağlı BoyaRESİM
BİLAL ERDOĞANBASMACI 280x100Yağlı BoyaRESİM
NEŞE ERDOKPORTRE165x140Yağlı BoyaRESİM
ORHAN ERSOYHİNDİLER80x65Yağlı BoyaRESİM
RUZİN GERÇİNMAVİ GÖRÜNÜM34x50Sulu BoyaRESİM
YALÇIN GÖKÇEBAĞHIDIRELLEZ85x95Yağlı BoyaRESİM
NECMİYE GÖNENLİİNSAN59x82Yağlı BoyaRESİM
ERŞANS GÖNÜLLERPAZAR90x105Yağlı BoyaRESİM
MEHMET GÜLERDÜŞ VE GERÇEK86x85Yağlı BoyaRESİM
LÜTFÜ  GÜNAYESKİ BİR DUVARDA KIRMIZI YAŞANTI116x89Karışık Teknik-KolajRESİM
ARSLAN GÜNDAŞKUKLALAR70x60Yağlı BoyaRESİM
CAHİT GÜRAYDINKAYIKHANE50x60Yağlı BoyaRESİM
KEMAL GÜRBÜZGÖRÜNÜM60x60KarışıkRESİM
HATİCE KUMBARACI GÜRSÖZBALONLU ÇOCUK50x29Yağlı BoyaRESİM
CEMAL GÜVENÇAKŞAM47.8x66.5Sulu BoyaRESİM
METİN HASEKİGÜVERCİNLİK60x80x140Alçı HEYKEL
MERİÇ HIZALİKİLİ TEK39x17x27BronzHEYKEL
HAMZA İNANÇBAĞLARDAN GERİYE KALAN AĞAÇLAR122x96Yağlı BoyaRESİM
KEMAL İSKENDERÇEMBERDE NİYET100x136Yağlı BoyaRESİM
HÜLYA İZMAKİNALAŞAN DÜNYA67.5x83.5Ağaç ve Linolyum BaskıRESİM
ÖZER KABAŞBUMBARTA40x55Çinko BaskıRESİM
NİHAT KAHRAMANÇOK BOYUTLU İLİŞKİLER61x81Yağlı BoyaRESİM
HASAN KAVRUKDOĞADAN 150x28Yağlı BoyaRESİM
GÜLSEREN KAYALIHALI VE ÇOCUK81x101Yağlı BoyaRESİM
BÜLGAN KERİMOĞLUBAŞ35x38Taş HEYKEL
ALİ SUAT KIZILTUĞMETAL ANA26x20x26MadenHEYKEL
NUR KOÇAKPINAR VE BEN100x70Kağıt KurşunkalemRESİM
CAHİT KOÇÇOBANBANAZ'DAN 290x140Yağlı BoyaRESİM
MEHMET KOYUNOĞLUKARTON KUTUDAN ÇIKAN50x70Yağlı Boya-Guvaj-PastelRESİM
NÜZHET KUTLUĞKIRMIZI DOLANMIŞ İHTİYAR KÖK70x79Yağlı BoyaRESİM
MEHMET MAHİROSMAN HAMDİ170x130Yağlı BoyaRESİM
BEHÇET MALİKLERMUTLULUK60x75Yağlı BoyaRESİM
HAYATİ MİSMANBİRİM DOĞA100x80Yağlı BoyaRESİM
OSMAN ZEKİ ORALALAMANA65x50Yağlı BoyaRESİM
M. YALÇIN ÖZELMİRASA SAYGI39x39GravürRESİM
SÖBÜTAY ÖZERİKİ MAVİ AĞAÇ134x134Yağlı BoyaRESİM
FEYHA ÖZSOYYALNIZ EV51x63Yağlı BoyaRESİM
SUAT ÖZYÖNÜMÜRETİM VE İNSAN40x40x40PolyesterHEYKEL
ŞAHİN ÖZYÜKSELGODOT 1765x30x120DemirHEYKEL
CİHANGİR VEFA ÖZTÜRKGELİNCİKLER70x100Yağlı BoyaRESİM
KAİNAT BARKAN PAJONKBAĞ BOZUMU62x95Yağlı BoyaRESİM
HASAN PEKMEZCİKENTSEL DOKU VE İNSAN86x91Yağlı BoyaRESİM
HASAN FUAT SARIYAKLAŞIM 1978120x50SeramikHEYKEL
TÜLİN SERPENGELECEK100x72Akrilik ve SerigrafiRESİM
SUNA SOLAKOĞLUTÜM YILLAR ÇOCUKLARIN102x60Yağlı BoyaRESİM
NAZAN SÖNMEZDİYARBAKIR'DAN KOMPOZİSYON100x70Yağlı BoyaRESİM
TEOMAN SÜDORSOMUT İKİLEM50x60Yağlı BoyaRESİM
ORHAN TAYLANUYUMSUZ KURGU70x100AkrilikRESİM
BURHAN TEMELÜMRANİYE71x68Yağlı BoyaRESİM
SAMİ TUGAYOYUN BİTTİ65x75Yağlı BoyaRESİM
ADNAN TURANİKOMPOZİSYON (KESİK HOROZ)50x70Sulu BoyaRESİM
ÜLKÜ ULUDOĞANPEYZAJ100x185Yağlı BoyaRESİM
TURGUT UZUNÖMEROĞLUMANZARA 175x75Yağlı BoyaRESİM
VURAL YURDAKULARKA SOKAKTAKİ KADIN53x56Yağlı PastelRESİM
HÜSEYİN YÜCEGÖRÜNÜM100x55Yağlı BoyaRESİM