43. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi Kataloğu

01.01.2022
11.01.2022
43., Devlet, Resim, Heykel, Yarışması, Sergisi, Kataloğu, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, GSGM, ARHM, KTB
Sergi Süresi29 Ekim - 29 Kasım 1982
Sergi MekânıAnkara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
Seçici Kurul

- Mehmet ÖZEL (Başkan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

- Şemsettin AREL

- Dr. Namık S. ARKUN

- Ferit EDGÜ

- Veysel GÜNAY

- Şükriye IŞIK

- Özer KABAŞ

- Zekai ORMANCI

- Remzi SAVAŞ

- Nevzat YÜZBAŞIOĞLU

Sergi Yöneticileri

- İlhan İLİK (Güzel Sanatlar Gn. Md. Şube Md.)

- Zeynep YASA (Güzel Sanatlar Gn. Md. Şb. Md. Yrd.)

Seçici Kurul Gerekçeli Raporu:

"43. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Seçici Kurulu, yönetmelik gereğince ilk toplantısını 6 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul 'da, ikinci ve son toplantısını 27 Mayıs 1982 günü Ankara 'da yapmıştır. Sergi için İstanbul'dan teslim edilen 124, İzmir'den teslim edilen 132 ve Ankara'da toplanan 449 resim, baskı, heykel ve seramikten 136 yapıt Seçici Kurulca sergi­lenmeye değer bulunmuştur. Yine yönetmelik gereğince sergilenmeye değer görülenler ara­sından yapılan ikinci bir seçimle 22 yapıt Bakanlık koleksiyonu için satın alınmaya değer görülmüştür. Değerlendirmenin son aşamasında ise, satın alınmaya değer görülen yapıtlardan 10'u "Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ödülü" almaya hak kazanmıştır. 

Seçici Kurul, değerlendirme çalışmalarında her türlü konu, teknik ve anlayışa saygılı olmuş, sanatsal gücü ön planda tutmuştur. Ancak serginin işlevi ve niteliği göz önünde bulundurularak yapıtların çağdaş Türk sanatının bugünkü düzeyinin altına düşmemesi, teknik, biçim ve içerik açısından özgünlüğü ana ölçek olmuştur. 

Satın alınmaya değer görülen yapıtların belirlenmesinde, sanatçıları özendirme, destek­leme, sanatsal özgürlük Seçici Kurulun dikkate aldığı hususlardır. 

Ödüllendirmede ise, bunlara ek olarak sanatçının bugüne kadarki etkinlikleri, sanatçı kişiliklerinde oluşan gelişmeler, yapıtın sanatçının ve çağdaş Türk sanatının düzeyini aşması dikkate alınmıştır.


Bu ilkeler ışığında, aşağıda yazılı gerekçelerle "43. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ödül­leri" belirlenmiştir. 

- Halil AKDENİZ (Resim Dalında)
Ödül alan yapıtı, sanatçının inançlarından ödün vermeden, kendine özgü sanatsal dili yaratmadaki çabalarının örneklerinden biri olarak görülmüştür. İşine olan saygısı, özeni, ulaştığı renk ve leke düzeni dikkati çekmiştir. 

- Şefik BURSALI (Resim Dalında)
Cumhuriyet Dönemi resim sanatımızın ustalarından olan sanatçının yapıtı, yıllardır sürdürdüğü tutarlı ve kendine özgü yaklaşımının bir aşamasıdır. Ana motifi manzara içinde insan figürleri olan resim, aza indirgenmiş modle ve güçlü kitle etkisiyle, ara ton kullanımının da taze örneklerinden biridir. 

- Coşkun ÇAYHAN (Resim Dalında)
Sanatçının denemeci kişiliği yanı sıra yapıtın genelinde görülen dinamizm, yer yer fotoğraf etkisi veren figürlerdeki soyuta geçiş, ölçülü deformasyon ve renk kullanımı sanatçının ödüllendirilmesindeki unsurlardır. 

- Yusuf ÇÖLOĞLU (Resim Dalında)
Sanatçının bugüne değin sürdürdüğü Kapadokya denemelerinde, bölgenin doğa ve yaşam unsurlarını yumuşak renk geçişleri ve kontrastlarla yansıtmada ulaştığı düzey ödüle değer görülmüştür. 

- Hasan PEKMEZCİ (Resim Dalında)
Sanatçının son yıllarda sürdürdüğü çalışma uzantısı içinde kullandığı biçim ve teknikte coşkulu bir düzeye ulaşması, detayda ve genelde görülen bütünlük, insan kitlelerindeki dinamizm dikkati çeken unsurlar olarak belirmektedir. 

- Hayati MİSMAN (Baskı Dalında)
Sanatçının bu yapıtında, teknik, biçim ve içerik açısından vardığı düzeyi sürekli çaba ve araştırmalarıyla kendi çizgisi içinde aşması, genelde ise, bu teknikte vardığı ölçülü renk kullanımı, titiz çalışması ve teknik yetkinliği ödüllendirilmesinde etken olmuştur. 

- Ünal CİMİT (Seramik Dalında)
Sanatçının yapıtında form, plastisite ve rengi bir arada kullanarak ulaştığı başarı olumlu bulunmuş, form ve yüzey dokusundaki doğallık dikkati çekmiştir.

-Turhan ÇETİN (Heykel Dalında)
Sanatçı yapıtında geleneksel heykel gereci olan graniti çağdaş bir yaklaşım ve duyarlı­lıkla kullanmıştır. Yapıtta zıtlıkların ustaca kullanılması, yapıtın doğal bir formdan öte, plas­tik bir form etkinliğine ulaşmış olması olumlu bulunmuştur. 

-Hamiye ÇOLAKOĞLU (Heykel Dalında)
Geometrik formla, organik form zıtlığını plastik endişeyle birleştiren sanatçının, iç boş­luğu kullanmadaki başarısı dikkate değer bulunmuştur.

-Refa EMRALİ (Heykel Dalında)
Sanatçı ödül alan yapıtında; hareket, oran, boşluk elemanlarını ustaca kullanmasıyla il­ginç bir düzenleme örneği vermiştir. Ayrıca ulaştığı plastik endişe ve duyarlığın bronz mal­zemeye aktarılışı ve onda yaşaması ödüle etken olmuştur. 


Devletin ve sanatçılarımızın desteğiyle yaşayan ve Çağdaş Türk Plastik Sanatları'nın üst düzeyde bir gösterisi ve hesaplaşması olan geleneksel Devlet Resim ve Heykel Sergileri'nin düzeyinin nitelik ve nicelik açısından sürekli ve etkin bir biçimde arttırılması ise Seçici Kuru­lumuzun ileriye dönük bir temennisidir."

43. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sonuçları:

ÖDÜLE ALINMAYA DEĞER BULUNAN ESERLER
HALİL AKDENİZİZMİR KÖRFEZİ İLE İLGİLİ GÖRSEL DENEMELER115x115Akrilik/TuvalRESİM
ŞEFİK BURSALIBALIKÇILAR115x125Yağlı Boya/TuvalRESİM
COŞKUN ÇAYHANGEÇMİŞTEN VE GELECEKTEN162x129Yağlı Boya/TuvalRESİM
YUSUF ÇÖLOĞLUKAPADOKYA - I110x140Yağlı Boya/TuvalRESİM
HAYATİ MİSMANGRAVÜR50x40GravürRESİM
HASAN PEKMEZCİÇİÇEK GİBİ İNSANLARIMIZ215x125Yağlı Boya/TuvalRESİM
ÜNAL CİMİTDOĞAYA SEVGİ - II58x38x18SeramikHEYKEL
TURHAN ÇETİNBÜST20x25x40Mermer-GranitHEYKEL
HAMİYE ÇOLAKOĞLUMAĞMA45x37x11SeramikHEYKEL
REFA EMRALİHOROZ45x37x11BronzHEYKEL
SATIN ALINMAYA DEĞER BULUNAN ESERLER
MAİDE ARELANADOLU KIZI61x50Yağlı Boya/DuralitRESİM
CEMAL BAKIŞİLE'DE PEYZAJ34x20Yağlı Boya/DuralitRESİM
CEMAL BİNGÖLVAV105x80Yağlı Boya/DuralitRESİM
M. ZAHİT BÜYÜKİŞLEYENBİR İÇ ANADOLU ANALİZİ105x155Yağlı Boya/TuvalRESİM
VEDAT CANİSİMSİZ70x100SuluboyaRESİM
BİLAL ERDOĞANPEMBE + SARI85x100YB-Ebru/TuvalRESİM
ZAFER GENÇAYDINSUSKUNLUK110x100Yumurta-Tempera/TuvalRESİM
ERGİN İNANFÜR FREUNDE - ARKADAŞ İÇİN50x40Renkli GravürRESİM
SÜLEYMAN SAİM TEKCANESKİDEN YENİYE65x74SerigrafiRESİM
HAMİT GÖRELEADALAR'DAN47x34Yağlı Boya/KartonRESİM
OSMAN AKBEKLENTİ22x17x53TaşHEYKEL
M. YALÇIN ÖZELBİRİMDEN BÜTÜNE45x59x23AhşapHEYKEL
SERGİLENMEYE DEĞER BULUNAN ESERLER
NURİ ABAÇKAUÇUK AĞAÇLARI VE YATIR100x100Yağlı Boya/TuvalRESİM
ŞAMİL AGUNSARI KOMPOZİSYON90x90Yağlı Boya/TuvalRESİM
GÜLER AKALANDOĞA VE İNSAN - II26x34.5Metal GravürRESİM
BAHATTİN AKAYMANZARA48x51Yağlı Boya/TuvalRESİM
MEHMET AKBABAAŞAĞIDAKİLER, YUKARIDAKİLER50x70SuluboyaRESİM
SABRİ AKÇADOĞAM64x47SuluboyaRESİM
HASAN AKINKUVA-YI MİLLİYECİLER NÖBETTE70x100Yağlı Boya/TuvalRESİM
ERDAĞ AKSEL9X9 FOTORÖLYEF55x55Karışık TeknikRESİM
İPEK AKSÜĞÜRŞERİFE 9,10,113 (80x130)Yağlı Boya/TuvalRESİM
SERPİL AKYILPEYZAJ55x65Yağlı Boya/TuvalRESİM
ORHAN ARELPARİS- EYFEL20x27Yağlı Boya/KâğıtRESİM
MUSTAFA ASLIERANI DUVARI25x30Metal GravürRESİM
TOMUR ATAGÖKSERİLİP KALMIŞ100x200Yağlı Boya/DuralitRESİM
TURGUT ATALAYBOZGUN80x100Yağlı Boya/TuvalRESİM
ATİLLA ATARKAVAKLAR - I51x67LitografiRESİM
İSMAİL ATEŞKOMPOZİSYON - III100x100Yağlı Boya/TuvalRESİM
MUSTAFA AYAZÇEŞMEBAŞI BALESİ135x170Yağlı Boya/TuvalRESİM
HABİP AYDOĞDUÇORAK KENT105x135Yağlı Boya/TuvalRESİM
AYNUR AYTAÇGERÇEK - II102x83Yağlı Boya/TuvalRESİM
CEMAL BAKIŞİLE'DE KAYA MAĞARASI40x24Yağlı Boya/DuralitRESİM
BÜNYAMİN BALAMİRYAŞAMA İSTEĞİ70x70Karışık TeknikRESİM
MEHMET BAŞBUĞÇARESİZLİK100x150Yağlı Boya/TuvalRESİM
MUSTAFA BETİNGÖREME'DEN GÖRDÜKLERİM50x50Yağlı Boya/TuvalRESİM
ŞADAN BEZEYİŞİSİMSİZ94x84Yağlı Boya/TuvalRESİM
ŞEREF BİGALISİRK160x73Yağlı Boya/TuvalRESİM
HÜSEYİN BİLGİNKARAGÖZ'ÜN AKGÖZÜ60x50Metal GravürRESİM
İBRAHİM BOZNATÜRMORT50x70Yağlı Boya/TuvalRESİM
BİRİM BOZOKÇİÇEKLERİN DANSI45x58Yağlı Boya/TuvalRESİM
MEHMET BOZTAŞTARİH İÇİNDEN65x80Yağlı Boya/TuvalRESİM
AKGÜN BÜYÜKİŞLEYENBİR YERDE İKİ İSTEK163x72Yağlı Boya/DuralitRESİM
BEHİYE BÜYÜKİŞLEYENBİR SÜREÇ60x60Metal GravürRESİM
Ş. GÜRAY CANBERKYELKENLİLER - II99x43Guvaş(Guaj)-SuluboyaRESİM
FİKRİ CANTÜRKGÜN DÖNÜMÜ100x100Akrilik-Yağlı Boya/TuvalRESİM
İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLUKADINLARIMIZ80x95Yağlı Boya/TuvalRESİM
CANAN ÇOKERTELEFON41x35KolajRESİM
AYDIN DEĞERDOĞANIN DENGESİ36x39GravürRESİM
NUSRET DEMRENBALONCU120x70Yağlı Boya/TuvalRESİM
GÜL DERMANİSTANBUL50x70LitografiRESİM
İLHAMİ ERCİVANBEREKET AĞACI28x34GravürRESİM
BASRİ ERDEMUYANIŞ72x52LitografiRESİM
N. JALE ERZENÖDİPUS138x183Yağlı Boya/TuvalRESİM
EROL ETİDOĞADAN İZLENİMLER - II63x68SırüstüRESİM
FATMA EYEÖDEMİŞ - BİRGİ60x50Yağlı Boya/TuvalRESİM
O. ERTUĞRUL FIRATAĞZIMIZDA BIÇAK BU NASIL DÜŞÜNMEK68x87Pastel/TemperaRESİM
SÜHENDAN H. FIRATKUTSAL ÖYKÜ100x126Karışık Teknik/DuralitRESİM
RUZİN GERÇİNÜSKÜDAR - ÜMRANİYE'DEN78x138SuluboyaRESİM
YALÇIN GÖKÇEBAĞÇAY TOPLAYANLAR95x100Yağlı Boya/TuvalRESİM
HAMİT GÖRELEPORTRE50x35Yağlı Boya/KartonRESİM
JALE GÜNBÜTÜNÜN PARÇALANMASI66x50Yağlı Boya/TuvalRESİM
ARSLAN GÜNDAŞPARK70x80Yağlı Boya/DuralitRESİM
LÜTFÜ GÜNAYESKİ BİR DUVARDA YAŞANTI72x57Kolaj/SuntaRESİM
CAHİT GÜRAYDINAĞAÇ50x60Yağlı Boya/DuralitRESİM
MEHMET GÜRBAYSELANİK ATA EVİ ENTERİYÖRÜ103x150Yağlı Boya/DuralitRESİM
MÜRŞİDE İÇMELİBULUTLARIN ÖTESİ51x65Metal GravürRESİM
ERGİN İNANFÜR FREUNDE - ARKADAŞ İÇİN50x40Renkli GravürRESİM
HAMZA İNANÇSOLFASOL'DA BAHAR110x95Yağlı Boya/TuvalRESİM
EKREM KAHRAMANÇUKUROVA'DAN96x126Yağlı Boya/TuvalRESİM
NİHAT KAHRAMANGÜNCEL DEĞİŞİM65x65Yağlı Boya/TuvalRESİM
SELÇUK KALTALIOĞLUKUŞLARIM71x53GravürRESİM
GENÇAY KASAPÇIİLKBAHARDA78x98Akrilik/TuvalRESİM
GÜNDER KOCAMANBEKLENTİ112x84Yağlı Boya/TuvalRESİM
GÜLSEREN KAYALIOTUZDÖRT NEYZEN75x94Yağlı Boya/TuvalRESİM
HÜLYA DÜZENLİ KOÇİSTASYON196x129Yağlı Boya/TuvalRESİM
ORHAN KURTANKARA'DA KIŞ50x60Yağlı Boya/TuvalRESİM
NÜZHET KUTLUĞMOR IŞINLAR ÖTESİ BULUŞMA90x75Yağlı Boya/TuvalRESİM
YÜKSEL KÜÇÜKUSTAÇELİŞKİLER60x75Metal GravürRESİM
İNCİ MERTFİGÜR20x37GravürRESİM
HAYATİ MİSMANİSİMSİZ50x40GravürRESİM
HALDUN NAZİKERODA200x170BatikRESİM
RAHMİ NEYİŞDOĞA VE RESİM48x57Yağlı Boya/TuvalRESİM
CUMA OCAKLIALIN TÜRKÜSÜ120x70Yağlı Boya/TuvalRESİM
NECDET ÖKSÜZÇAĞRI96x101Patine YaldızRESİM
İBRAHİM ÖRSBANKER155x130Yağlı Boya/TuvalRESİM
SÖBÜTAY ÖZERŞENTEPE YOLUNDA155x135Yağlı Boya/TuvalRESİM
ERKAN ÖZDİLEKBASIN GÜZELİ70x100Yağlı Boya/DuralitRESİM
MEHMET ÖZETÖZLEMİ70x66Yağlı Boya/TuvalRESİM
FEYHA ÖZSOYİSİMSİZ49x67Yağlı Boya-Pastel/KartonRESİM
MEHMET SABIRELEŞTİRİ140x70Yağlı Boya/TuvalRESİM
BARKAN PAJONKDÜZENLEME55x80Yağlı Boya/TuvalRESİM
METİN ŞAHİNOĞLUİSİMSİZ62x62Cam ArkasıRESİM
HASAN SAYGUNİZ 85x66Yağlı Boya/TuvalRESİM
HİKMET ŞENLİKHAŞHAŞ TOPLAYANLAR80x70Yağlı Boya/TuvalRESİM
NİHAT TANDOĞANKOMPOZİSYON105x100Yağlı Boya/TuvalRESİM
SEVGÜL TAVİLOĞLUSORUNLARIMLA YAŞIYORUM53x64Metal GravürRESİM
ORHAN TAYLANBAROK110x128Akrilik/TuvalRESİM
SEMA ILGAZ TEMELEMEKLİLER KAHVEHANESİ41x30LitografiRESİM
YUSUF TOPRAKKAR105x118Yağlı Boya/TuvalRESİM
MUZAFFER TİREÇEVREMDE SORUNLARIM60x60GravürRESİM
NEVİN GÖKER ULUTAŞAĞAÇ66x51Yağlı Boya/DuralitRESİM
UMUR TÜRKERVE YİNE DE115x147Akrilik-Yağlı Boya/TuvalRESİM
M. SALİH ÜNSALKAFES50x60Akrilik-Yağlı Boya/TuvalRESİM
MEHMET UZELSİSLİ BİR GÜN80x65Yağlı Boya/TuvalRESİM
OSMAN YAZICIHASRETÇİLER73x93Yağlı Boya/TuvalRESİM
RAŞİT YILMAZANKARA KIZ LİSESİ60x80SuluboyaRESİM
VURAL YURDAKULBAŞLIK PARASI75x75Yağlı Boya/SuntaRESİM
HÜSEYİN YÜCEPEYZAJ125x70Yağlı Boya/DuralitRESİM
MEHMET YÜCETÜRKAKŞAM KARAVANASI97x146Yağlı Boya/TuvalRESİM
MEHMET AKTENBURANKUŞİ'YE SAYGI20x20x37MermerHEYKEL
ÜNAL CİMİTDOĞAYA SEVGİ - I94x33x23SeramikHEYKEL
TURHAN ÇETİNHEYKEL55x20x80BronzHEYKEL
HATİCE DALGACIOĞLUKOMPOZİSYON70x40x50AlçıHEYKEL
BİLSEN DORMANİNSANLIĞI İNSANLAR YÜCELTİR80x35AlçıHEYKEL
BİRNUR ERALDEMİRAŞAMA - I44x44x44PleksiglasHEYKEL
GÜNGÖR GÜNERDÜN BUGÜN YARIN100x100x1751200°C'de Pişmiş ÇiniHEYKEL
SEVDİYE KADIOĞLUKARTAL25x72x33Metal KaynakHEYKEL
HAKKI KARAYİĞİTOĞLU YOGO72x80x37AlçıHEYKEL
TANKUT ÖKTEMBAŞAK TUTAN KÖYLÜ135x80x60AlçıHEYKEL
MAHİR KEÇECİVEDA12x15x33BronzHEYKEL
MAHİR KEÇECİSOYUT15x15x42DemirHEYKEL
TUĞRUL SELÇUKSERBEST FORM85x85x85SeramikHEYKEL
TUĞRUL SELÇUKSERBEST FORM85x85x24SeramikHEYKEL
AHMET YAVUZARA BOŞLUK116x60x20AğaçHEYKEL
HALUK TEZONARBÜST-DALYA60x47x30Alçı, Bronz Boya PatineHEYKEL
KENAN YONTUNÇKUĞU KIZI82x75x42FiberglasHEYKEL