Çağdaş Türk Resminden Bir Kesit

Özellikler

Çağdaş Türk Resminden Bir Kesit
29.01.2022
29.01.2022
Çağdaş, Türk, Resminden, Bir, Kesit, Katalog, GSGM, ARHM, KTB

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDEN BİR KESİT

Sunuş


Kore ile 50 yıl önce Kore Savaşı'nda başlayan dostluğumuz iki ülke sanatçıları tarafından düzenlenen kültürel faaliyetler ile günden güne büyüyor. Bu dostluk çerçevesinde Kore Savaşı sırasında Türk Birliklerinin çıktığı lncheon ve Seul kentlerinde Türk ve Kore sanatçılarının birlikte düzenledikleri Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi'nin iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine önemli katkısı olacaktır. 

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası finalleriyle aynı zamanda gerçekleşecek olan lncheon-Türkiye Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi, Kore'de açılan Türk resim sanatıyla ilgili ilk kapsamlı sergi olma özelliğini de taşıyor. Kore'nin Dünya Kupası finallerine evsahipliği yaptığı tarihlerde Koreliler'le birlikte diğer ülke vatandaşlarının da beğenisine sunulacak sergi, Türkiye'nin kültürel tanıtımı için büyük katkı sağlayacaktır. 

lncheon Belediyesi, Seul Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve T.C. Kültür Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, Türkiye'den Hacettepe Ünivesitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi 10 sanatçının eserleri ile Ankara Resim Heykel Müzesi koleksiyonundan çağdaş Türk resmini temsilen seçilen 20 önemli eser yer alıyor. 

İki dost ülke arasındaki kültür alışverişine büyük katkı sağlayacağına inandığım bu tür etkinliklerin, Türk ve Koreli sanatçıların birlikte yapacakları çalışmalarla ilerki yıllarda da sürdürülmesini diliyorum. 

Organizasyona yaptıkları değerli katkılardan dolayı lncheon Belediye Başkanı sayın Ki Sun Choi ve Seul Belediye Başkanı sayın Kun Goh ile çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. 


Haziran, 2002 
M. İstemihan Talay
T.C. Kültür Bakanı 

 

Kore Savaşı'na katılan ve her zaman dost müttefikimiz kalan Türkiye ve Türk halkına çok özel duygular besliyorum. Özellikle, kardeş şehir olarak, Seul ve Ankara derin sevgi bağlarını birbirleriyle paylaşmaktadır. 

Bu etkinlik, Seul'deki 2002 FIFA Dünya Kupası, dünyanın en büyük futbol etkinliğinde maç oynayacak olan Türk milli takımını ve Ankara'dan Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanlarıyla birlikte, bilinen ünlü Türk sanatçılarının önemli sanat çalışmalarını, ilk elden hayranlıkla izleme fırsatını verecektir. 

Çağdaş Türk Sanatı Seul Sergisi, sadece iki ülke arasındaki kültür alışverişini arttırmayacak, aynı zamanda Seul halkının, Türkiye'yi daha iyi anlamasına katkı sağlayacaktır. 

Çağdaş Türk Sanatı Seul Sergisinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. 


Haziran, 2002 
Kun Goh 
Seul Belediye Başkanı 

 

lncheon kentinde şimdi, taze yeşilin ve hafif rüzgarın mevsimi hakim ve ben, bu kente Dünya Kupası maçları sırasında geliyor olmanızdan dolayı büyük memnuniyet duymaktayım. 

İlk olarak, lncheon halkının 50 yıl önce Kore Savaşı sırasında Kore yarımadasında özgürlük ve barış adına savaşan Türk gazilerini asla unutmayacağını belirtmek isterim. Türk milli futbol takımı Dünya Kupası finallerine kalıp, bu ülkede yaşanan trajik savaştan elli yıl sonra, Kore'de ilk maçını 9 Haziran'da lncheon'da oynayacaktır. Dünya Kupası maçları sırasında açılacak olan "lncheon-Türkiye Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi", çok uzun geçmişe dayanan eşsiz kültürüyle övünç duyulan Türk sanatını, lncheon halkının daha iyi anlamasına olanak sağlayacaktır. 

lncheon, savaşın küllerinden doğup, endüstri kenti olarak başlayıp, şimdi çok daha hızlı gelişen limanı ve yeni açılmış olan uluslararası havaalanı ile Kuzey Doğu Asya'nın merkezidir. Geleneksel kültürü koruyup, onu gelecek kuşaklara aktarıp, onların yeni ve eşsiz kültürü yaratmaları için uluslararası bir kültür kenti olarak yeniden doğmak için elimizden geleni yapıyoruz. 

Sergide, önemli Türk ve lncheon sanatçılarının çalışmalarının birarada sergilenmesi şansını yakalamak o kadar güzel ki. Umuyorum ki bu sergi, çok özel ve birbirine sıkıca bağlı bu iki taraf arasında gelecekteki bağların daha da güçlenmesine yardımcı olacaktır. 

 Bu fırsatı, dünyaya barış ve uzlaşmayı getirebilmek adına bir araç olarak kullanılabilsin diye, birbirimizin kültürünü şu an oldukları haliyle anlamak ve daha da ileriye götürerek geliştirmek için bir şans olarak ele almalıyız. 

En iyi dileklerimle sözlerimi tamamlarken, bu etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. 

Haziran, 2002 
Ki Sun Choi 
lncheon Metropolitan Kenti Belediye Başkanı 

 

Ben Kim Jaeyeol, Kore Güzel Sanatlar Organizasyonunun lncheon Bölümü başkanı. Dünya Kupası maçlarında Türkiye'ye iyi şanslar diliyorum. Türkiye ile Kore dostluk bağlarını uzun zamandan beri sürdürmektedir. Özellikle Kore Savaşı sırasında ülkenizin Kore'ye gösterdiği ilgi ve yardım her zaman anımsanmaktadır. 

lncheon'da "Türkiye-lncheon Uluslararası Çağdaş Güzel Sanatlar Değişimi Projesi'ni Kore'nin Dünya Kupası maçlarına ev sahipliğini üstlendiği sırada gerçekleştirmenin, iki ülkenin sanatçıları arasında kültür alışverişi deneyimi kazandırması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. lncheon sanatçılarının özenle seçilen yapıtlarıyla beraber aynı anlayışla seçilen Türk sanat eserlerini bir araya getirmekten, tüm bunları da büyük fırsat olarak gören lncheon halkına bu etkinliği sağlamaktan dolayı çok memnunum. Diğer sanatçılar adına, bu sergiye hoş geldiniz demek istiyorum. 

Umarım bu sergi, iki ülkenin sanatçıları arasında kültürel alışveriş ve anlayışları çok daha ileri boyutlara götürebilsin ve böylece kültürel gelişme için güçlü bir temel kurulabilsin. Ülkenizin eşsiz ve olağanüstü kültürünü tanıma şansını bizlere verdiğiniz için sizlere minnettarım. 

Saygılarımla, 


Haziran, 2002 
Jaeyeol Kim 
Kore Güzel Sanatlar Organizasyonu 
lncheon Bölümü Başkanı 

 

Çağdaş Türk Resmi Üzerine 

Osmanlı döneminin geleneksel inanç kültürüne dayalı minyatür resminden batı sanat anlayışına geçiş 19 yy. sonlarından başlayıp "1914 kuşağı sanatçıları" olarak anılan bir grup tarafından topluma benimsetilmiştir. 1923'te Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet devletinin modernleşme atılımı, Türk resim sanatının yeni kimlik arayışlarını belirlemede etkin rol oynadı. İslam kültürünün şematik, geleneksel, biçimci uygulama anlayışları terk edilerek batılı, akılcı bir anlatım anlayışı tercih edildi. Ulusal ve yerel kaynaklara eğilinerek geleneksel sanata çağdaş yorumlamalar getirildi. Genç Cumhuriyet'in sanatçıları, aydınlanma düşüncesiyle geleneksel kültürü uzlaştıran Osmanlı politikalarını terkedip devrimcilik, milliyetçilik ve halkçılık ideolijilerini anlatmaya yöneldiler. 

Sanat, toplum yaşamındaki değişimde öncü rol oynadı. Sanat eğitimi devlet tarafından örgütlenip Sanayi-i Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) başarılı öğrencileri Avrupa'daki sanat okullarına eğitilmek için gönderildi. Eğitimlerini tamamlayan bu sanatçı kuşağı Akademinin öğretim kadrosunda görev aldı ve böylece Akademide görev alan Avrupalı hocalarla birlikte batı standartlarındaki eğitim anlayışını Akademiye yerleştirmiş oldular. 

Yeni devrim heyecanıyla kurulan sanatçı dernekleri İstanbul ve Ankara'da düzenli olarak resim sergileri açmaya başladılar. 1936'da ülkenin ilk resim heykel müzesi İstanbul'da açıldı. Günümüze kadar kesintisiz olarak devam eden ve bütün ülke sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalı devlet resim ve heykel sergileri 1939'da başlatıldı. Cumhuriyet'in ilk çeyreği Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmiştir. Sanatçıları desteklemek amacıyla süreli olarak "inkılap Resimleri", "Memleket Resimleri" gibi projeler dönem dönem uygulanmıştır. Yönetimi ve ihtiyaçları olumlayan bu yaklaşım, topluma belli mesajlar verilip doygunluğa erişince giderek terk edilmeye başlanmıştır. Avrupa sanatında 19. yy'ın sonlarında egemenliğini kabul ettirmeye başlayan modernizm Türk resim sanatındaki ilk örneklerini il. Dünya savaşını izleyen yıllarda vermeye başlamıştır. Bu yıllarda Avrupa sanatında yaşanan köklü değişim, Türk sanatçısını da etkilemiş, daha özgürlükçü ve özgün olanı aramaya yöneltmiştir. 

Modernizm, uygarlıkları kıyasıya eleştirmeye dayanan akılcı bir yaklaşımdır. Bu eleştirel tavır, sanatsal olgu ve oluşumları sorgulayarak sanat tarihindeki birçok kuralı altüst etti. Bu farklılıklar Türk resim sanatındaki değişimleri hızlandırmıştır. 1950'Ierde Türkiye'nin sosyal yaşamında bir dizi değişimler görüldü. Yüzyılın ikinci yarısından sonra da toplum olarak dışarıya açılmaya başladık. Türk sanatçıları artık yurt dışındaki metropol kentlere gidip oralarda sanatsal faaliyetlere başladılar. Bu dışa açılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sanatçılarımızın yapıtlarında hızlı etkileşim ve değişimleri de beraberinde getirdi şüphesiz. Ancak sanatsal düşüncelerini kolay kolay değiştiremediler. Esinlerini, etkilerini, estetik sorunlarını bu metropollerdeki sanatsal değişime katmaya çalıştılar. O dönemdeki bu miras bilinci, modernizmin kendini sorguladığı ve başka-öteki-sanatların evrensel geçerliliğini güçlendirdiği geçtiğimiz yüzyıl sonlarında daha da değer kazandı. Almanya, Amerika, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan çok sayıda Türk sanatçısı bu kültürel mirasın taşıyıcısı ve sahibidirler. 

Günümüzde Türk resmi bütün bu farklı kültürleri ortak bir zaman ve mekanda yorumlayan, hepsini kapsadığı ve açıklayabileceği varsayılan bir anlayışı eleştirir. Bu yaklaşım, farklı kültürlere kendilerine özgü farklı mekanlar ve zamanlar tanıyan alternatifleri tartışmaya açmıştır. İstanbul Bienali on beş yıldan beri dünya sanatçılarını bir araya toplayan, önemli bir sanat etkinliğidir. 

Çağdaş Türk resminden küçük bir kesit olan bu sergi, dost Kore halkına tam olmasa da belli bir izlenim sunma amacını taşımaktadır. Halklar birbirlerini sanat aracılığıyla tanıyıp anlayabilirler. Çünkü sanat tüm insanlığın anlayabileceği ve unutulmayan tek ortak dildir. Bu nedenle birbirimizi daha iyi tanıma olanağı veren bu serginin gerçekleşmesini sağlayan, başta lncheon Belediye Başkanı, Choi Ki Sun, Seul Belediye Başkanı, Kun Goh ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı İstemihan Talay'a ve tüm emeği geçenlere en derin şükran duygularımla, saygılar sunarım. 

Prof. Zafer Gençaydın 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

 

Yayında Bulunan Eserler

AKDENİZ, Halil (Antalya 1944) Uzay Üzerine, 1974, tuval üzerine akrilik, 125x115 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

AKSOY, M. Turan (Aşutka 1964) İsimsiz, 2002, tuval üzerine akrilik, 90x90 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

AKTUĞ, Mustafa Salim (Trabzon 1961) Ovada Gece, 1997-1999, tuval üzerine yağlıboya, 130x190 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

ALTAN, Özdemir (Konya 1931) Gerçek Allegori, 1971 tuval üzerine yağlı boya, 162x129 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

ANN, Sun Ae (Pusan, 1958) Efes izlenimleri, 2002, tuval üzerine akrilik, 120x150 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

ARDA, Fethi (Elazığ 1934 - Bodrum 1996) Harf Devrimi, 1970, tuval üzerine yağlıboya,150x150 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

ATEŞ, İsmail (Göle 1960) Evren Tasarımları, 2002, tuval üzerine yağlı boya, 100x130 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

AYAZ, Mustafa (Trabzon 1938) Düş ve Gerçek, 1979, tuval üzerine yağlı boya, 100x130 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

BERK, Nurullah (İstanbul 1906 - İstanbul 1981) Bulutlar, 1966, tuval üzerine yağlı boya, 100x130 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

BERKEL, Sabri (Üsküp 1907 - İstanbul 1993) Kompozisyon, 1971, tuval üzerine akrilik, 181x159 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

ÇELEBİ, Ali Avni (İstanbul 1904- İstanbul 1993) Kelebek Yakalayanlar, 1963, tuval üzerine yağlı boya, 133x160 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

ÇİMEN, Bekir Sami (İçel 1942) Kompozisyon, 1979, tuval üzerine akrilik, 105x105 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

ÇOKER, Adnan (İstanbul 1927) Yeniden Yapılanma 1, 1993, tuval üzerine akrilik, 181x159 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

DOKAK, Hüsnü (Varto 1962) Beyaz Çiçekli Kayalar, 2001, tuval üzerine akrilik, 120x145 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

ELDEROĞLU, Abidin (Denizli 1901 - Ankara 1974) İmitasyon, 1969, tuval üzerine yağlı boya, 67x146 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

EROL, Turan (Milas 1927) Mithos Güz Sonu, 1971, tuval üzerine yağlı boya, 120x138 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyon 

EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi (Görele 1911 - İstanbul 1975) Sağırbozlar, 1964, tuval üzerine karışık teknik, 125x183 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

GENÇ, Adem (Rize 1944) Boyalı Manzara, 1986, tuval üzerine yağlıboya, 145x120 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

GENÇAYDIN, Zafer (Elazığ 1941) Bir Düşünürün Anısına, 1992, tuval üzerine yağlı boya, 190x190 cm, Hacettepe Üniversitesi Koleksiyonu 

GÜLTEKİN, Birsen (Malatya 1961) Şamata, 2002, tuval üzerine akrilik, 130x90 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

GÜNAL, Neşet (Nevşehir 1923) Çocuklar, 1963, tuval üzerine karışık teknik, 127x138 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

İZER, Zeki Faik (İstanbul 1905 - İstanbul 1988) Çapraz Ağaç Dalları, 1970, tuval üzerine yağlıboya, 130x100 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu  

KOÇAN, Hüsamettin (Bayburt 1946) Yaşam Üstüne, 1978, tuval üzerine yağlıboya, 69x122 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

MİSMAN, Hayati (Konya 1945) Üçlü Kompozisyon, 1992, gravür, 80x130 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

ÖZGÜR, Ferhat (Ankara 1965) Gerçekliğin Görünüşü, 2002, dijital baskı, 90x132.5 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

PEKER, Orhan (Trabzon 1926- İstanbul 1978) Aşık Veysel, 1971, tuval üzerine yağlı boya, 150x150 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

PEKMEZCİ, Hasan (Konya 1945) Doğa ve insanlar Üzerine,2001, tuval üzerine akrilik , 120x140 cm, Sanatçının Koleksiyonundan 

TURAN, Selim (İstanbul 1915 - Paris 1994) Soyut (tarihsiz), duralit üzerine yağlı boya, 155x105 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

TURANİ, Adnan (İstanbul 1925) Sakin Denizi Dinliyorum, 1976, tuval üzerine yağlı boya, 92.5x110 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu 

ÜREN, Eşref (İstanbul 1897 - Ankara 1984) Su işleri Kampı (tarihsiz), duralit üzerine yağlıboya, 114x127.5 cm, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu