Ömer Faruk Atabek - Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür

Özellikler

Ömer Faruk Atabek - Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür
01/12/2014
05/01/2022
Ömer, Faruk, Atabek, Hüsn-i, Hat, Tezhip, Minyatür, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, KTB, GSGM, ARHM

ÖMER FARUK ATABEK 

Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür 

ISBN - 978-605-030-015-4 

 

SUNUŞ 

Yeryüzünde hüküm sürmüş sayılı uygarlıkların kültürel mirasına sahip olan ülkemiz, aynı zamanda insanlığın ortak mi­rası olan bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına da büyük önem vermektedir. Kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanındaki değerlerine sahip çıkan toplumlar uygarlığın şekillenmesinde de daha etkin bir role sahiptirler. 

Kültürel mirasımızın geleneksel hat, tezhip ve minyatür gibi sanatlarını halen günümüzde de icra eden birçok sanatçı­nın yanı sıra Ömer Faruk ATABEK, Türk Süsleme sanatlarında özel bir yere sahiptir. Kompozisyon ve renk unsurları­nı kullanmayı çok iyi bilen usta sanatçı, Geleneksel Türk Süsleme sanatlarımızın benimsenmesi ve yaygınlaştırılma­sında emeği geçen nadir sanatçılarımızdandır. Minyatür sanatının günümüzde de güncelliğini koruduğunu işlediği ko­nularıyla, tekniği ve üslubu ile yansıtan sanatçı, Yunus Emre'den Atatürk'e kadar Türk tarihinde yer almış birçok şah­siyeti minyatürlerine konu etmiştir. Minyatür'ün geleneksel alt yapısına sadık kalmakla birlikte, yeni boyama tarzları geliştirmiştir. Türk tarih, sanat, mitoloji alanında yer alan konuları minyatürlerine taşımasının yanı sıra Kurtuluş Sava­şı, Cumhuriyet ve Atatürk'ün yeni devleti kurarken yaptığı inkılapları geleneksel üslupta resmetmiştir. 

Sanatçı, hat, tezhip ve minyatür çalışmalarını sürdürürken, 14.yüzyıldan bu yana yapılmış olan minyatürleri incelemiş; bunlardaki kompozisyon, renk, konu ve diğer unsurları çok iyi özümsemiştir. Atabek: "Türk Süsleme sanatlarını çağ­daş bir yere getirmek için çalışıyorum. Ben bütün bu sanatların tarihini çok iyi inceledim ve bir senteze ulaştım. Uygur, İran, Selçuklu ve Osmanlı döneminin ulaştığı teknik, renk ve kompozisyon özelliklerini harman ettim. Kendi tarzımın oturmasına çalıştım. Türk kültürünü ve sanatını dile getirmek, öyle yazıp çizmek kolay değil, insanoğlunun bunu anlat­maya, öğretmeye ömrü yetmez" demiştir. 

Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarını ustaca yorumlamış olan Ömer Faruk ATABEK' in sanat hayatını anlatan ve eser­lerinden örneklerin yer aldığı bu kataloğu Türk kültür hayatına kazandırmaktan Genel Müdürlüğümüz adına büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin zengin tarihi, kültürel ve sanatsal birikimini korumak, yaşatmak ve tanıtmak için kül­tür ve sanatımıza ilişkin özgün ve nitelikli eserleri halkla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile sanatçımızı rahmetle anıyor, çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. 

Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ 
Genel Müdür 

Ondokuz Besmele 
Kelime-i Tevhid 
Kufi Hat Tarzı Yeni Yazı Besmele 
Ya Hz. Mevlana 
Celi Sülü Besmele 
Allah'ın Dediği Olur 
Kufi Hat Tarzı Yeni Yazı Besmele 
İki Okunuşlu Besmele 
Çini Motifi 
Barok Şemse 
Ömer Hayyam Rubaili Minyatür 
Yunus Emre 
Yunus Emre Hacı Bektaşi Veli Huzurunda 
Yunus Emre Taptuk Emre'nin Huzurunda 
Yunus Emre Mağara'da Dervişlerle 
Yunus Taptuk'un Kapısında 
Yunus Emre ve Sarı Çiçek İlahisi 
Ne Söylerler Ne Bir haber Verirler 
Molla Kasım 
İkram 
Çocuklu Türk Ailesi 
Sarayda Musiki Meşki 
Aydın Yöresi Kıyafeti 
Keleş Kıyafeti / Bursa 
Çinici Kız 
Saray Kıyafeti 
Mevlana'nın Babasıyla Beraber Belh Şehrinden Ayrılışı 
Mevlana ve Şems 
Mevlana'nın Kuyumcular Çarşısında Sema Edişi 
Hakka Vuslata Doğru 
Nakış İşleyen (Papirus) 
Gül Koklayan 
Çoban Kızı 
Nasrettin Hoca 
Kedili Kız 
Çoban ve Yavuklusu (Kat'ı) 
Yün Ören 
Şiir Bahçesi 
Yaprak Üzerine Minyatür 
Meclisin Açılışı