Resimde İstanbul ve İstanbul Ressamı Ahmet Yakupoğlu

Özellikler

Resimde İstanbul ve İstanbul Ressamı Ahmet Yakupoğlu
01/12/2002
07/06/2021
AhmetYakupoğlu, Ahmet, Yakupoğlu, Ressam, İstanbul, AnkaraResimHeykelMüzesi, ARHM, GSGM, GüzelSanatlarGenelMüdürlüğü

Resimde İstanbul ve İstanbul Ressamı 

AHMET YAKUPOĞLU

T.C. Kültür Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Yayınları 
Birinci Baskı 
Aralık 2002, Ankara 
ISBN 975-17-3078-3 

SUNUŞ


İnsanlığın gelişmişlik tarihinde en önemli kilometre taşlarından birini kitap oluşturur. Kitap, insanlar arasında düşünce, bilgi ve duyguları yayan, bilim ve sanatın ürettiği nesnelerin tüm dünyada paylaşılmasına ortam hazırlayan araçlardır. Çağımızda bilgi kaynaklarının çeşitlenmesiyle birlikte eski konumunu yitirmiş gibi görünmekle birlikte yine de kitap, bilgiyi üretme, koruma ve gelecek nesillere aktarmada en önemli araç olma konumunu sürdürmektedir. Büyük Atatürk'ün dediği gibi "Türkiye Cumhuriyeti'nin Temeli Kültürdür." Kültürün en önemli taşıyıcı unsuru olan kitabın, insanımızın hayatında gerekli önemi kazanması Bakanlığımızın en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. 

Biz Kültür Bakanlığı olarak bir taraftan Uzakdoğu' dan Batı Avrupa sınırlarına kadar büyük bir coğrafyada oluşan ve yüzyıllar içinde çeşitli iklimlerde derinliğine yoğrulan bir kültürün taşıyıcısı Türkçemizin dikkate değer verimlerini yeni nesillerin hizmetine sunarken diğer yandan tüm dünyanın seçkin örneklerini de çeviriler yoluyla okura kazandırmak dileğindeyiz. Çağımızda artık daha kolay ulaşılan evrensel bilgi, bu yolla milli kültürü besleyecek ve çağdaş bilgilerle donanmış bireyler evrensel paylaşım ve barışa da katkı sağlayacaktır. Küreselleşme ile birlikte ortadan kalkacağı sanılan milli kültürler daha da önem kazanmışlardır. Kültür Bakanlığı bu anlamdaki zenginliğimizi dünyaya sunmada da önemli bir rol üstlenecektir. 

Bakanlık olarak bu eserleri yayımlamaya karar verirken tek ölçümüz onların öğretici ve estetik değerler taşımaları olacaktır. Günümüzde sanat ve kültür eğitimi bir seçkinler zümresinin imtiyazı olmaktan çıkmıştır. Biz toplumumuzun kültürel gelişimine yayımlayacağımız bu anlamdaki eserlerle katkıda bulunmak istiyoruz. Bu yolla hem klasik eserlerimizi yayımlayıp onlardan çağdaş sanatçının kaynak olarak yararlanmasını sağlamak hem de sanat dünyamızın müşterek hazinelerini Türk okuruna ulaştırmakla bugünkü ve yarınki nesillerin düşünce ve estetik oluşumlarına katkıda bulunmak istiyoruz. Bunlara ek olarak çağdaş sanatçının ürettikleri de belli ölçüler içinde yayınlarımız arasında yer alacaktır. 

Bir kültür taşıyıcısı olarak kitap, geçmişten kalanı korur, yeniyi sunar. Her iki halde de bilgiyi ve güzellikleri taşır, öğretir, zevk verir, daha yeniyi sezdirir, yeni ufuklar açar. 

Bize düşen görev kitapla okuyucuyu buluşturmak olacaktır. 

Doç. Dr. Hüseyin Çelik 
Kültür Bakanı

YAYINDA BULUNAN ESERLER

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in Ahmet Yakupoğlu tarafından yapılan portresi 
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in doğduğu ev 
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in hayata gözlerini yumduğu ev 
Akademi'deki talebeliğimde 4 sene beni misafir eden Hz. Fatih'in yadigarlarından Çifte Kurşunlu Medrese 
Fatih Çinili Köşkü 
Eyüp Sultan'da niyaz penceresi 
Küçüksu Çeşmesi 
Rumelihisarı-1948 
Süleymaniye Semti-1944 
Eyüp Sultan Camii ve arkadaki yeşil yamaç bugün Taşlıtarla denilen gecekondu mahallesi 
1953'te Rumelihisarı'ndan 
Eyüb Sultan Niyaz Penceresi 
Sur üstünden Hırka-i Şerif ve Fatih Camii 
Üniversite merkez binada Tıp Tarihi dersinde Süheyl Hoca'nın penceresinden Süleymaniye 
Defterdarlıktan Topkapı Sarayı 
Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii ve Kütüphanesi 
Kanuni ve Hürrem Sultan Türbeleri 
Ayasofya Sebili 
Rumelihisarı'ndan Beyazıt Camii 
Bab-ı Hümayun ve Sultanahmet Çeşmesi 
500. yılında ilk ışıklandırıldığı gece Rumelihisarı, Küçüksu'dan
Süleymaniye Camii 
Süleymaniye Semti 
Şehzade Külliyesi ve Damat İbrahim Paşa Camii ve Sebili 
Süleymaniye Avlu Kapısı 
Koca Mustafa Paşa Türbesi 
Kanuni'nin Kumandanlarından Hüsrev Paşa Türbesi 
Rumelihisarı 
Sultanahmet Meydanı ve Camii 
Aksaray'da Topkapı yokuşunun başında Medrese 
Sultanahmet Camii 
Sokollu Türbesi 
Mevlanakapı surlarının üstünden İstanbul
Sultan Ahmet Çeşmesi 
Üsküdar 
Kanlıca Camii ve Muvakkithane 
Beyazıt Camii 
Ayvansaray Camii 
Bağdat Köşkü ve iftariye Kameriyesi 
Sur Üstünden Ahmet Paşa Türbesi ve Camii ve Kütüphanesi 
Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii ve Barbaros Türbesi 
Eyüp'te III. Selim'in validesi Mihrişah Sultan Türbesi 
Hekimoğlu Ali Paşa Sebili ve Camii 
Şehzadebaşı'nda Burmalı Mescit 
Sivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii 
İshakağa Çeşmesi (Beykoz, 1982) 
Eyüp'ten Rami'ye çıkan yolda Sinan Mescidi (Arkadaki konak Bestekar Zekai Dede'nin evi) 
Vefa Caddesi
Karacaahmet Sebili 
Beylerbeyi Camii ve Avlu Kapısı 
Üsküdar'da Atik Valide Camii 
Hüsrev Paşa Türbesi 
Beykoz Çeşmesi (İshakağa Çeşmesi) 
Topkapı Sarayı (Akağalar Kapısı, 1956) 
Topkapı Sarayı Lale Bahçesi (1953) 
3. Selim Çeşmesi (Eminönü Küçükpazar)
Nurullah Bey'in evinin önündeki meydan ve cumaları hutbe okuduğu camii 
3. Ahmet Çeşmesi 
Kuleli Mektebi Camisi (1982) 
Taşlık'tan 
Bağdat Köşkü (1956) 
Bebek Korusu ve Bebek Camii 
Ortaköy'de İhmal Paşa Camii 
Ömürtepe'den Rumelihisarı'na bakış 
Yeniköy parkından çeşme harabesi 
Kuzguncuk'ta Cemil Molla Mescidi 
Cerrahpaşa'dan, Süheyl Ünver'in penceresinden Adalar'a 
Küçüksu'dan Rumelihisarı Görünüşü 
Yeniköy'den Boğaz 
Bağdat Köşkü (bahçe tarafından) 
Rumeli Hisarı önünden Kandilli yalıları,  Solda Küçüksu, karşıda Kıbrıslılar, Abut ve Kont Ostrorog Yalıları 
Kuruçeşme Camii 
Savaklar (Eğri Kapı dışında) 
Emirgan Korusu ve Camii'nin Küçüksu tarafından görünüşü 
lstinye Burnu'ndan 
Ahırkapı Feneri 
Emirgan Çay Bahçesi ve Çeşmesi 
Marmara'da akşam 
Tepede Kandilli Lisesi ve arkada Vaniköy 
Şemsi Paşa kıyısından Kızkulesi 
Vaniköy yalıları 
Beykoz Korusu'ndan 
Taşlık Kahvesi'nden Dolmabahçe Camii 
Kalamış'ta lodos 
Bağlarbaşı'nda Mecidiye Kasrı 
Kıbrıslılar'dan Küçüksu ve Anadoluhisarı (1948) 
Sarıyer'den Boğaz'a 
Küçüksu Kasrı ve Çeşmesi 
Beylerbeyi Camii önünde çayhane 
Anadoluhisarı'nda ikinci Bayezit devrinden Namazgah 
Emirgan Çaybahçesi 
Kıbrıslılar Yalısı 
Tarabya'da Alman Sefareti 
Kalamış Koyu ve Fenerbahçe 
Emirgan Şerifler Yalısı 
Fenerbahçe'den 
Burgaz, Kalpazankaya 
Beylerbeyi'nden Debreli İsmail Paşa Yalısı 
Malta Köşkü 
Kanlıca Körfezi 
Ömür Tepesi'nden 
Çiftehavuzlar'da Büyük Kulüp 
Mühürdar Emin Bey Apartmanı'ndan Marmara 
Kandilli İskelesi'nden Boğaz 
İstinye Çeşmesi 
Boğaz Köprüsü'nün (1. Köprü) altından Ortaköy Camii ve Gazi Osman Paşa Yalısı 
Çengelköy'den Solda güneş altında Beylerbeyi Camii ve Sarayı, uzakta İstanbul panoraması (manevi kızım Havva Sökmener'in balkonundan) 
Sonbaharda Kabataş Çeşmesi 
Tophane Çeşmesi 
1953 senesinde Üsküdar 
Kanlıca yalılarından Saffet Paşa Yalısı 
Süheyl Ünver'in Kalamış'ta oturduğu evin ön bahçesi 
Kanlıca Körfezi'nden 
Kandilli Kont Ostrorog Yalısı (şu anda Rahmi Koç'a ait) 
Kanlıca Körfezi'nden Rukiye Sultan Yalısı (Emcet Bey Çavuşoğlu Yalısı) 
Çengelköy Sadullah Paşa Yalısı (1982) 
Kont Ostrorog Yalısı (1982) 
Beykoz'dan (1982) 
Anadoluhisarı (1982) 
Anadoluhisarı'ndan (1982) 
Salacak'tan lstanbul'a (1982) 
Çengelköy'den (1983) 
Çubuklu'dan Kanlıca'ya Rasim Paşa Yalısı (1982) 
Kenan Rıfai Hz. Konağı (Fatih) (1983) 
Hıdiv Kasrı 
Burunbahçe'den Beykoz'a bakış (1982) 
Karacaahmet'te bir sokak 
Anadoluhisarı'nda bir sokak (1982) (Mevlanakapı'dan Yedikule'ye) 
Surlar 
Yıldız Parkı'nda Pembe Köşk 
Kanlıca Koyu'ndan Rukiye Sultan Yalısı (1982) 
Küçüksu Kasrı ve 3. Selim Çeşmesi (1982) 
Köprülüler Yalısı (1982) 17. yy'dan kalma, Boğaz'ın en güzel yalısı 
Boğaz'dan bir kesit (1983) 
Beylerbeyi (1983) 
Anadoluhisarı'nda Hekimbaşı Yalısı (1982) 
Anadoluhisarı'ndan Postahane Meydanı (1982) 
Kanlıca'dan Saffet Paşa Yalısı 
Kandilli'den Küçüksu'ya Yalılar (1982) (Abut Mehmet Efendi Yalısı) 
Kanlıca Körfezi'nden /1982) 
Sadullah Paşa Yalısı ve bahçesi 
Çengelköy'den Bostancıbaşı (1957) 
Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü (Salacak, 1982) 
Mevlanakapı'da eski bir sokak 
Yenikapı'dan Sultanahmet'e 
Beylerbeyi (1982) 
Beylerbeyi iskele Meydanı'ndan (1982) 
Bebek 
Kandilli'de Abut Mehmet Yalısı'nın tamirden önceki hali (1982) 
Anadoluhisarı'ndan (1982) 
Çengelköy' den Sadullah Paşa Yalısı 
Yeniköy'den Boğaz (1953) 
Ulus'tan Arnavutköy (1982) 
Kanlıca Körfezi'nde yaz (1982) 
Kanlıca Körfezi'nden 
Çengelköy iskelesi ve Aydın Bolak Yalısı 
Kanlıca Körfezi'nden yalılar Sağdan Sola: Rukiye Sultan, Emcetbey ve Çavuşoğlu yalıları 
Salacak'tan (1986) 
Küçüksu Kasrı (1982) Sultan III. Selim Çeşmesi 
Beykoz'dan (1998) 
Küçüksu yalıları ve tepede yanmış Kandilli Lisesi 
Kanlıca'dan (1991) 
Kanlıca Körfezi'nden (1984) 
Kanlıca Yalıları (1982) 
Bebek Koyu (1983) 
Salacak'ta Çürüksulu Kasrı 
İstinye-Yeniköy yalıları 
Kandilli yalıları (Kıbrıslılar Yalısı) 
Ortaköy Camii ve Askeri Kışla 
Çengelköy'den 
Çengelköy'de Sadullah Paşa Yalısı 
Tepede Kandilli Lisesi ve arkada Vaniköy 
Beşiktaş'tan 
Baharda Kuzguncuk-Cemil (Üryanizade) Molla Köşkü 
Boğaz'da Köprülü Yalısı arka caddesi 
İlkbaharda Sadullah Paşa Yalısı 
İstinye Burnu'ndan 
Küçük Çamlıca yamaçlarından limana bakış 
Sadullah Paşa Yalısı arka bahçesi 
Bağlarbaşında Mecidiye Kasrı 
Vaniköy Camii 
Karacaahmet'te mor salkımlı bahar 
Mihrabad'dan Kanlıca 
Kuzguncuk'ta bahar 
Kalamış Koyu'nda park - uzakta Moda 
Üsküdar'dan Sarayburnu'na bakış 
Şevket Mocan Yalısı 
Çengelköy'de Bostancıbaşı Yalısı ve Ulu Çınar 
Kurbağalıdere'de bir sokak 
Kuzguncuk'ta bahar 
Anadoluhisarı'nda Hekimbaşı Yalısı 
Ömürtepe'den Küçüksu ve Anadoluhisarı 
Anadoluhisarı yalıları 
İstinye'de bir sokak 
Emirgan Parkı'ndan Sarı Köşk 
Rumelihisarı'ndan Kandilli 
Kabataş Çeşmesi 
Yeniköy yalıları 
Kuzguncuk sırtlarından 
Fenerbahçe Koyu 
Fransızlara ait yalı 
Salacak'tan Karantina Binası-1948 
Sadberk Hanım Müzesi (Vehbi Koç'a ait) 
Fethipaşa Korusu'ndan Kuzguncuk yalıları 
Köprülüler ve Hekimbaşı Yalısı 
Kanlıca'dan Çubuklu'ya 
Bostancıbaşı ve Sadullah Paşa yalıları-Çengelköy 
Burunbahçe'den Beykoz'a 
Rumelihisarı Şehitlik Tepesi'nden 
Kalamıştan Moda Burnu'na 
Kanlıca Körfezi girişi 
Çelik Gülersoy'un yenilediği Çamlıca Tepesi'ndeki gazino 
Ramelihisarı'nda Yılanlı Yalı'dan kalan kısım 
Kuruçeşme Sultan Korusu 
Ömür Tepesi'nden Kıbrıslılar Yalısı 
Küçüksu'da III. Selim Çeşmesi 
G.S.A. Rıhtımı'ndan Üsküdar'a bakış 
Kanlıca yalıları 
Rumelihisarı 
Mihrabad'dan 
Sonbaharda İstinye yalıları 
Beylerbeyi'nden 
Sadullah Paşa Yalısı 
Burgazada'dan Kınalıada 
Kalamış'tan 
Yakacık'tan 
Suadiye'den 
Kuzguncuk'ta Fethi Paşa Korusu'ndan 
Kanlıca Körfezi'nde Rukiye Sultan, Emcet Bey (Küçük) ve Çavuşoğlu yalıları 
Anadoluhisarı ve Göksu 
Çengelköy İskelesi Aydın Bolak Yalısı 
Rumelihisarı'nda erguvan baharı 
Baharda Çürüksulu Kasrı 
Sadullah Paşa Yalısı 
İstinye Körfezi 
Kurbağalıdere 
Çengelköy'den 
Rumeli kıyısından 
Kandilli Tepesi 
Fenerbahçe'den 
Salacak'tan 
Amca Hüseyin Paşa ve Köprülüler Yalıları 
Çengelköy Fıstıklı Yokuşu 
İstinye Burnu'ndan 
Beylerbeyi'nden 
Kalamış'ın eski hali 
Bostancıbaşı Yalısı 
Arnavutköy'den yalı 
İstinye Körfezi 
Fethi Paşa Korusu'ndan 
Harem'e giden yol 
Kandilli'de baharda tamirat sonrası Abut Mehmet Efendi Yalısı 
Baharda Vaniköy 
Çengelköy'de Fıstıklı Yokuşu 
Kıbrıslılar Yalısı ve Küçüksu 
Ömür Tepesi'nden 
Sağda Köprülüler Yalısı 
Sadullah Paşa Yalısı 
Amca Hüseyin Paşa Yalısı 
Sadullah Paşa Yalısı ve bahçesi 
Kalamış Şifa Burnu 
Salacak'ta Çürüksu yalısı 
Baharda Bebek Korusu 
Yılanlı Yalı 
Salacak'ta bir sokak 
Çürüksulu Köşkü merdivenli yolu 
Rumelihisarı'ndan Aşiyan'a bakış 
Göksu'da bahar ve yalılar 
Kanlıca Körfezi'nde ilkbahar 
Mihrabad'dan Kanlıca Körfezi 
İlkbaharda Rumelihisarı Karakol Sokağı 
Mihrabad'da bahar 
Kuzguncuk Cemil Molla Mescidi 
Hekimbaşı Yalısı (1990)