Resimde İstanbul ve İstanbul Ressamı Ahmet YAKUPOĞLU

Özellikler

Resimde İstanbul ve İstanbul Ressamı Ahmet YAKUPOĞLU
01.12.2002
07.06.2021
AhmetYakupoğlu, Ahmet, Yakupoğlu, Ressam, İstanbul, AnkaraResimHeykelMüzesi, ARHM, GSGM, GüzelSanatlarGenelMüdürlüğü

ISBN No:975-17-3078-3