Resimde İstanbul ve İstanbul Ressamı Ahmet YAKUPOĞLU

Özellikler

Resimde İstanbul ve İstanbul Ressamı Ahmet YAKUPOĞLU
01.12.2002
07.06.2021
AhmetYakupoğlu,Ahmet,Yakupoğlu,Ressam,İstanbul,AnkaraResimHeykelMüzesi,ARHM,GSGM,GüzelSanatlarGenelMüdürlüğü

ISBN No:975-17-3078-3