Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Özellikler

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
01.03.2012
07.06.2021
ARHM, GüzelSanatlarGenelMüdürlüğü, GSGM, KültürveTurizmBakanlığı, AnkaraResimHeykelMüzesi

ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ

ISBN No: 975-17-1052-9 

SUNUŞ 

 

Toplumlara kültür ve sanat hizmeti veren müzeler, bu alandaki gelişmeleri ser­gilemekle bir tür bellek işlevi taşırlar. 

Müzeler, çağdaş gelişmelerin ışığında geniş halk kitlelerinde sanat bilincinin oluşmasında ve gelişmesinde birinci derecede etken olmaları sebebiyle de birer okul niteliğindedir. 

Doğu ve Batı dünyası arasındaki çok hassas bir noktada, yüzyıllar boyunca sa­yısız uygarlığa ev sahipliği yapmış yurdumuzdaki ilk Resim ve Heykel Müzesi, Ulu Önder Atatürk'ün emriyle 1937 yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayı Veliaht Daire­si'nde hizmete girmiştir. 

Başkentimizde de büyük eksikliği hissedilen Resim ve Heykel Müzesi, Cum­huriyet dönemi Türk mimarisinin Ankara' da bulunan en güzel yapılarından birisi olan ve tarihçesi bu kitapta yazılı binada, 2 Nisan 1980' de hizmete açılmıştır. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi zamanla büyük bir gelişme göstererek ulu­sal ve uluslararası sergilerin açıldığı galeri salonları, nitelikli sanat faaliyetlerinin ya­pıldığı akustiği mükemmel konser salonu ile başkentimizin en önemli kültür ve sa­nat merkezi olmuştur. 

Kurulduğu yıldan itibaren büyük bir özveri ile oluşturulan ve gün geçtikçe bü­yüyen müzenin koleksiyonunda, Türk plastik sanatları ile Türk süsleme sanatlarının geçmişten günümüze tarihsel ve sanatsal gelişimini örnekleyen eserlerden seçme­ler ile binanın Cumhuriyet döneminde oynadığı rol, kitapta belgesel fotoğraflarla açıklanmaktadır. 

İlk basımı on iki yıl önce gerçekleştirilen Ankara Resim ve Heykel Müzesi ki­tabının, gelecek kuşaklara görsel bir belge olarak kalması, kültür ve sanat hayatı­mıza yapacağını düşündüğüm katkılar nedeniyle bu yıl yeniden düzenlenerek ba­sılmasından Bakanlığım adına büyük bir onur duyuyorum. 

Müzenin kurulmasında ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenler başta ol­mak üzere, maddi ve manevi değeri paha biçilmez koleksiyonun oluşmasına kat­kıda bulunan kişi ve kuruluşlara, değerli sanatçılarımıza, Güzel Sanatlar Genel Mü­dürlüğü ve Müze personeline teşekkür ederim. 

Erkan MUMCU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

YAYINDA BULUNAN ESERLER

Yıldız Camii, Tuval üzerine yağlıboya, 64,5x81 cm / Hüseyin Karagümrük, Kariye Camii, Tuval üzerine yağlıboya, 76x 100 cm / Bedri Kulları, Alman Çeşmesi, Tuval üzerine yağlıboya 84x 110 cm / Ali Efendi, Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 96x130 cm/ Hüseyin Zekai Paşa, Mescit, Tuval üzerine yağlıboya, 75,Sx l00 cm/ Hüseyin Zekai Paşa, Mescit, Tuval üzerine yağlıboya, 78x100 cm / Osman Sümbül Efendi Dergahı, Tuval üzerine yağlıboya / Ahmet Ziya Akbulut, Mimar Sinan'ın Türbesi, Tuval üzerine yağlıboya, 37x54 cm / Osman Hamdi, Portre, Tuval üzerine yağlıboya, 61x50 cm /  Osman Hamdi, Silah Taciri, Tuval üzerine yağlıboya, 185x140 cm / Şeker Ahmet Ali Paşa, Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 140x175 cm /  Şeker Ahmet Ali Paşa Şeker. Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 89x130 cm / Süleyman Seyyit, Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 77,5x35,5 cm / Süleyman Seyyit, Portakallı Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 32,5x40 cm /Abdülmecit Efendi, Haremde Goethe, Tuval üzerine yağlıboya, 132xl 73 cm / Abdülmecit Efendi, Şehzade Portresi, Tuval üzerine yağlıboya, 11 0x72,5 cm / Halil Paşa, Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, 62,5x96 cm / Halil Paşa, Boğaz, Tuval üzerine yağlıboya, 64,5x82,5 cm / Halil Paşa, Peyzaj, Duralit üzerine yağlıboya, 67,5x44 cm / Sanatçısı Bilinmiyor, Adsız, Tuval üzerine yağlıboya, 60x73 cm / Hoca Tahsin, Deniz, Suluboya, 39x80 cm / Hasan Tahsin, Yelkenli, Tuval üzerine yağlıboya, 50x80 cm / Şevket Dağ, Kapalı Çarşı, Tuval üzerine yağlıboya, 101x74 cm / Şevket Dağ, Cami İçi, Tuval üzerine yağlıboya, 85x105 cm / Şevket Dağ, Valide Han, Tuval üzerine yağlıboya, 80x59 cm / Hoca Ali Rıza Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 93x130 cm / Hüseyin Darüşşafaka, Yıldız Sarayı'ndan, Tuval üzerine yağlıboya, 73x92 cm/ İsmail Hakkı, Denizde Fırtına, Tuval üzerine yağlıboya, 74,5x120 cm / Hüseyin Giritli, Yıldız Sarayı Bahçesi, Tuval üzerine yağlıboya, 65x81 cm /  Hikmet Onat, Kurbağalıdere, Tuval üzerine yağlıboya, 66x84 cm / Hikmet Onat, Sahil, Tuval üzerine yağlıboya, 96xl 12 cm / Hikmet Onat, Sahil, Tuval üzerine yağlıboya, 96x112 cm / Hikmet Onat Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 68x85 cm / M. Ruhi Arel, Atatürk'e istikbal, Tuval üzerine yağlıboya, 94x118 cm / H. Vecih Bereketoğlu, Çiftlikte İnekler, Tuval üzerine yağlıboya, 93,5x134 cm / İbrahim Çallı, Zeybekler Kurtuluş Savaşı'nda, Tuval üzerine yağlıboya, 154x180 cm / İbrahim Çallı, Nü, Tuval üzerine yağlıboya, 100x146 cm / İbrahim Çallı, Manolyalar, Tuval üzerine yağlıboya, 63,5x53,5 cm. / Namık İsmail, Mehtapta Cami, Tuval üzerine yağlıboya, 100x84,5 cm / Namık İsmail, Kurtuluş Savaşı'nda Topçular, Tuval üzerine yağlıboya, 145x205 cm / Nazmi Ziya Güran, Tophane Nusretiye Camii, Tuval üzerine yağlıboya, 60x74 cm / 42- Nazmi Ziya Güran, Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, 56x76 cm / Ali Cemal Kurtuluş Savaşı'ndan, Tuval üzerine yağlıboya, 75x110 cm / Hüseyin Avni Lifij, Karagün, Tuval üzerine yağlıboya, 93xl 18 cm / Hüseyin Avni Lifij, Çeşmeli Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 30x40 cm, Hüseyin Avni Lifij, Atölye, Tuval üzerine yağlıboya, 56x40 cm / Feyhaman Duran, Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 85x65 cm / Feyhaman Duran, İsmail Hakkı Altunbezer'in Portresi, Tuval üzerine yağlıboya, / Feyhaman Duran, Atatürk Heykeli, Tuval üzerine yağlıboya, 65,5x53 cm / Ayetullah Sümer, Fener, Tuval üzerine yağlıboya, 73x92 cm / Ayetullah SÜMER, Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 79x154 cm / Sami Yetik, Topçular, Duralit üzerine yağlıboya, 70x99 cm / Sami Yetik, Çiçekler, Tuval üzerine yağlıboya, 100x67,5 cm / Mihri Müşfik, Natürmort, Karton üzerine pastel, 52x70 cm / Müfide Kadri, Piknik, Tuval üzerine yağlıboya, 38x55 cm / Ömer Adil, Düşünen Kadın, Tuval üzerine yağlıboya, 116x81 cm / Mehmet Ali Laga, Bursa'dan Uludağ, Duralit üzerine yağlıboya, 51x72 cm / Şeref Akdik, Okula Kayıt, Tuval üzerine yağlıboya, 168x212 cm / Şeref Akdik, Balıkçılar, Tuval üzerine yağlıboya, 74x100 cm / Seyfi Toray, Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 73,5x92 cm / Halil Dikmen, Kurtuluş Savaşı, Tuval üzerine yağlıboya, 137x243 cm / Halil Dikmen, Portakal Bahçesi, Tuval üzerine yağlıboya, 139x242 cm / Ali Avni Çelebi, Kelebek Yakalayanlar, Tuval üzerine yağlıboya, 132x160 cm. / Ali Avni Çelebi, Balıkçılar, Tuval üzerine yağlıboya, 105x125 cm / Refik Epikman, İlk Meclis, Tuval üzerine yağlıboya, 100x141 cm / Refik Epikman, Vizyon 3, Duralit üzerine yağlıboya, 121 x90 cm / Mahmut Cuda, Trabzon Çarşı Camii, Tuval üzerine yağlıboya, 46x56 cm / Mahmut Cuda, Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 46x56 cm / Nurullah Berk, Portre, Tuval üzerine akrilik, 100x100 cm / Nurullah Berk, Bulutlar, Tuval üzerine akrilik, 100x100 cm / Cemal Tollu, Portre (Eşref Üren), Duralit üzerine yağlıboya / Cemal Tollu, Atlar, Tuval üzerine yağlıboya, 134x195 cm / Sabri Berkel, Kompozisyon, Tuval üzerine akrilik, 181x159 cm, Zeki Faik İzer, Çapraz Ağaç Dalları, Tuval üzerine yağlıboya, 130x100 cm / Bedri Rahmi Eyüboğlu, Tophane, Duralit üzerine yağlıboya, 40x47,5 cm / Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sarı Saz Çorum, Tuval üzerine karışık teknik, 122x183 cm / Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sağırbozlar, Tuval üzerine karışık teknik, 125x 152 cm / Eren Eyüboğlu, Manzara, Duralit üzerine yağlıboya, 56x66,5 cm / Abidin Dino, Liman Dizisi 1, Tuval üzerine yağlıboya, 96x162 cm /  Abidin Dino, Liman Dizisi 3, Tuval üzerine yağlıboya, 92x73 cm / Turgut Zaim, Yörükler Köyü, Tuval üzerine yağlıboya, 117x95,5 cm  / Turgut Zaim, Yaylada Yörükler, Tuval üzerine yağlıboya, 175x135 cm / Turgut Zaim, Ürgüplü Yörükler, Tuval üzerine yağlıboya / Arif Kaptan, Kompozisyon, Tuval üzerine yağlıboya, 120x 135 cm / Hakkı Anlı, Kompozisyon, guaj, 69x4 7 cm / Zeki Kocamemi, Kadın Portresi, Tuval üzerine yağlıboya, 50x40 cm / Zeki Kocamemi, Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 38x55 cm / Fahr el Nissa Zeid, Aliye Berger'in Portresi, Tuval üzerine yağlıboya, 100x100 cm / Ahmet Uzelli, Sokak, Tuval üzerine yağlıboya, 49,5x64 cm / Cevat Dereli, İstihsal, Tuval üzerine yağlıboya, 135x194 cm / Malik Aksel, Yeni Mektep, Tuval üzerine yağlıboya, 84x84 cm / Malik Aksel, Halı Dokuyanlar, Tuval üzerine yağlıboya, 95x86 cm / Hamit Görele, Portre, Tuval üzerine yağlıboya, 80x60 cm / Eşref Üren, Paris - Jardens des Plantes, Duralit üzerine yağlıboya, 111x125,5 / Eşref Üren, Su İşleri Kampı, Duralit üzerine yağlıboya, 114x127,5 cm / Eşref Üren, Karadenizli Analar, Duralit üzerine yağlıboya, 124x100 cm / Ziya Keseroğlu, Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 46x65 cm / Melahat Üren, Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 56x47 cm / Saip Tuna, Nü, Tuval üzerine yağlıboya, 65x54 cm /  Nazlı Ecevit, Portre, Duralit üzerine yağlıboya, 58x44,5 cm / Şefik Bursalı, Kıyıdan Görünüm, Tuval üzerine yağlıboya, 100x130 cm / Şefik Bursalı, Bursa'dan Uludağ, Tuval üzerine yağlıboya, 95x120 cm / Şefik Bursalı, Balıkçılar, Tuval üzerine yağlıboya, 125x155 cm / Şeref Bigalı, Peyzaj, Tuval üzerine karışık teknik, 46x55 cm / Cemal Bingöl, Kompozisyon, Duralit üzerine yağlıboya, 128x82,5 cm / Fikret Mualla Saygı, Amerikan Barda, Kağıt üzerine guaj, 37 ,5x55 cm /  Fikret Mualla Saygı, Orkestra, Kağıt üzerine guaj, 37x53 cm / Fikret Mualla Saygı, Barda İki Figür, Kağıt üzerine guaj, 53,5x64,5 cm / Abidin Elderoğlu, Kompozisyon, Tuval üzerine yağlıboya, 82,5x128 cm /  Hulusi Mercan, Çay Bahçesi, Duralit üzerine yağlıboya, 64x85 cm / Ercüment Kalmık, Anadolu Köyü, Tuval üzerine yağlıboya, 110x138 cm / Avni Arbaş , Atatürk, Tuval üzerine yağlıboya, 146x97 cm / Emel Korutürk, Türk Çocuğunun Atatürk'e Şükranı, Tuval üzerine yağlıboya, 80x54 cm / Elif Naci, Güllü Natürmort, Tuval üzerine yağlıboya, 40x35 cm / İ. Cemal Karaburçak, Manzara, Duralit üzerine yağlıboya, 49,5x68,5 cm / Nuri İyem, Dededen Toruna Atatürk Türküleri, Tuval üzerine yağlıboya, 100x200 cm / Nuri İyem, Portre, Tuval üzerine yağlıboya, 119x87 cm  /  Orhan Peker, Aşık Veysel, Tuval üzerine yağlıboya, 150x150 cm / Orhan Peker, Çayırda, Tuval üzerine yağlıboya, 91x89 cm / Neşet Günal, Çocuklar, Tuval üzerine yağlıboya, 127x138 cm / Neşet Günal, Ana ve Çocuk, Tuval üzerine yağlıboya, 200x67 ,5 cm / Turan Erol, Büyük Mor, Tuval üzerine yağlıboya, 133x124 cm / Turan EROL Mithoss Güz Sonu, Tuval üzerine yağlıboya, 120xl38 cm / Nedim Günsür, Gurbetçiler, Tuval üzerine yağlıboya, 49,5x184 cm / Nedim Günsür, Tren, Tuval üzerine yağlıboya, 28x167 cm / Fethi Arda, Harf Devrimi, Tuval üzerine yağlıboya, 150x150 cm / Fethi Arda, Gecekondular, Tuval üzerine yağlıboya, 80x100 cm / Naciye İzbul, Manolyalar, Tuval üzerine yağlıboya, 75x55 cm / Adnan Turani, Sakin Denizi Dinliyorum, Tuval üzerine yağlıboya, 92,5x113 cm / Adnan Turani, Yeşil İçin Şarkı, Tuval üzerine yağlıboya, 83x130 cm / 130- Ferruh Başağa, isimsiz, Tuval üzerine yağlıboya, 69,5x82 cm / Nevzat Akoral, Ankara Kalesi, Tuval üzerine yağlıboya, 115x90 cm /Osman Zeki Oral, Karadeniz Ereğlisi, Tuval üzerine yağlıboya, 88,5x130 cm / Devrim Erbil, Kompozisyon, Tuval üzerine akrilik, 80x60 cm /Devrim Erbil, Anadolu Çeşitlemeleri, Tuval üzerine akrilik, 98x 149 cm / Özdemir Altan, Gerçek Allegori, Tuval üzerine yağlıboya, 162x129 cm / Özdemir Altan, Gerçek, Tuval üzerine akrilik, 129x162 cm / Adnan Çoker, Gerilim, Tuval üzerine yağlıboya, 140x160 cm /Adnan Çoker,  Çifte Minare, Tuval üzerine akrilik, 140x160 cm /  Dinçer Erimez, Okul, Tuval üzerine yağlıboya, 151x100 cm /Kayıhan Keskinok, Lunapark, Tuval üzerine yağlıboya, l00xl 10 cm / Kayıhan Keskinok, Karadeniz'de Düğün, Tuval üzerine yağlıboya, 109x100 cm /  Hamza İnanç, Evler ve Kar Üzerine Güzelleme, Tuval üzerine yağlıboya, 95xl 13 cm / Hasan Kavruk, Kompozisyon, Duralit üzerine yağlıboya, 71x100 cm / Nuri Abaç, Köydeki Alman Gelin, Tuval üzerine yağlıboya, 109x120 cm / Duran Karaca, Adsız, Tuval üzerine yağlıboya, 123x138 /Lütfü Günay, Adsız, Kağıt üzerine karışık teknik, 101x101 cm / Bahattin Akay, Pazaryeri, Tuval üzerine yağlıboya, 107x126 cm / Şükriye Dikmen, Portre, Duralit üzerine yağlıboya, 69x 128 cm / Müşerref R. Köktürk, Büyükdere'den Boğaziçi, Tuval üzerine yağlıboya, 130x195 cm / Erol Akyavaş, Kompozisyon, Tuval üzerine akrilik, 220x146 cm / Erdal Alantar, Kompozisyon, Tuval üzerine yağlıboya, 146xl 13 cm / Şadan Bezeyiş,  Görüntü Kompozisyon, Tuval üzerine yağlıboya, 93,5x84 cm / Hüseyin Bilişik, Kompozisyon, Tuval üzerine yağlıboya, 150x150 cm / Cavit Atmaca, Bunalım, Duralit üzerine yağlıboya, 75,5x73 cm / Fikri Cantürk, Olay, Tuval üzerine akrilik, 89x89 cm / Cihat Borak, Eylemlerimiz, Tuval üzerine yağlıboya / İbrahim Balaban, Birdirbir Oyunu, Tuval üzerine yağlıboya, 59x88 cm / İbrahim Balaban, Göç, Duralit üzerine yağlıboya, 70x100 cm / Fahir Aksoy, Düşümdeki Resim, Duralit üzerine yağlıboya, 125x95 cm / Hüseyin Yüce, Görünüm, Duralit üzerine yağlıboya, 55x100 cm / Leman Tantuğ, Çocuk Ressamlar, Duralit üzerine yağlıboya, 46x64 cm / Arslan Gündaş, Uçurtma, Tuval üzerine yağlıboya, 80x70 cm / Cemil Eren, Bodrum, Tuval üzerine yağlıboya, 97x129 cm / Münip Özben, Bursa'dan Peyzaj, Duralit üzerine yağlıboya, 35x49 cm / Fethi Kayaalp, Deniz, Tuval üzerine yağlıboya, 176x135 cm /İsmail Altınok, Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, 62x82 cm / Mustafa Esirkuş, Folklor, Tuval üzerine yağlıboya, 89,Sxl 15 cm / Cihangir Vefa Öztürk, Kurşunlu'dan Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya, 60x70 cm / Mehmet Yücetürk, Bolu Panayırı, Tuval üzerine yağlıboya, 81xl 16 cm / Mustafa Ayaz, Düş ve Gerçek, Tuval üzerine yağlıboya, 100x130 cm / Yalçın Gökçebağ, Portakal Toplayan Kadınlar, Tuval üzerine yağlıboya / Veysel Günay, Kızılağaç Obasından Görünüm, Tuval üzerine yağlıboya, 80x 15 cm / Nihat Kahraman, Gün Başlıyor, Tuval üzerine akrilik, 47x147 cm / Bekir Sami Çimen, Kompozisyon, Tuval üzerine akrilik, 105x105 cm / Halil Akdeniz, Anadolu Uygarlıklarından Görsel Notlar, Tuval üzerine akrilik, 230x125x15 cm / M. Zahit Büyükişleyen, Kompozisyon, Tuval üzerine yağlıboya, 97x98 cm / Zafer Gençaydın, Kıran X, Tuval üzerine yağlıboya 110x100 cm / Hüsamettin Koçan, Yaşam Üstüne, Duralit üzerine yağlıboya 69x122 cm / Burhan Uygur, Ayçiçeği Tarlasında Anne ve Çocuk, Yağlı pastel, 33x22 cm / Hasan Akın, Yeşilli Peyzaj, Tuval üzerine yağlıboya 60x79 cm / İbrahim Örs, Oyun, Tuval üzerine yağlıboya, 116x81 cm / Vedat Can, Peyzaj, Karışık teknik, 16,5x23,5 cm / Cemal Güvenç, Deniz, Suluboya, 23x35 cm / Sabri Akça, Peyzaj, Suluboya, 33x45 cm / Vural Yurdakul, Kırmızı ibikli Horoz Bekleyişin Dalında, Tuval üzerine yağlıboya, 100x80 cm / Söbütay Özer, Ağaç, Tuval üzerine yağlıboya, 134x134 cm / Tunç Tanışık, Anılı Masa, Tuval üzerine yağlıboya, 100x80 cm / İhsan Çakıcı, İlk Günah, Karışık teknik, 50x50 cm / Adem Genç, Boyalı .Manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 145x120 cm / Oya Kınıklı, Kırmızı Pabuçlu Kız, Tuval üzerine yağlıboya, 100x150 cm  / Mehmet Başbuğ, Çocuk, Tuval üzerine yağlıboya, 61x41 cm / Hasan Mutlu, Bozkır, Tuval üzerine yağlıboya, 80,5x103,5 cm / Mehmet Sabır, Halay, Tuval üzerine yağlıboya, 100x100cm / Bedri Baykam, Bodrum'un Mavi Güneşi, Tuval üzerine yağlıboya 76x61 cm / Aliye Berger, Adsız, Linol baskı, 77x29 cm / Mustafa Aslıer / Sıla Halısı, Ağaç baskı, 52x24 cm / Muammer Bakır, Adsız, Ağaç baskı, 31 ,5x34 cm / Nevzat Akoral, Suda Mandalar, Ağaç baskı, 60x40 cm / Mustafa Pilevneli, Toprak Ana, Gravür, 69x53,5 cm / Ergin İnan, Arkadaş İçin, Gravür, 50x40 cm / Mürşide İçmeli, iki Ağacın Gölgesinde, Gravür, 54x34,5 cm /  Süleyman Saim Tekcan, Kompozisyon, Serigrafi, 54x34,5 cm / Fevzi Karakoç, Konuşma, Gravür, 50x70 cm / Hayati Misman, Kompozisyon, Gravür, 65,5x85 cm / Hüseyin Bilgin, Doğanın incisi, Gravür, 49x23,5 cm / Hasan Pekmezci, Her Şey Aydınlığa I, Serigrafi, 71x80 cm / Mehmet Güler, Tarlada Kadınlar, Gravür, 36x35 cm / Mahir Tomruk, Büst, Bronz döküm,· 29x26x22 cm / Kamil Sonat, Düşünen Adam, Alçı döküm, 27x35x28 cm / Zühtü Müridoğlu, Erkek Tors, Alçı döküm, 55x25x21 cm / Zühtü Müridoğlu, Türbanlı Kadın, Alçı döküm, 30x20x25 cm /  İraida Barry, Genç Kadın, Alçı Rölyef, 66x29x33 cm / Nijat Sirel, Büst, Alçı döküm, 42x30x25 cm / Kenan Yontunç, Kadın Başı, Polyester, 79x82x50 cm / Nusret Suman, Büst, Alçı döküm, 40x33x28 cm / Hakkı Karayiğitoğlu, Çömelmiş Çıplak, Beton döküm, 78x36x46 cm / Hüseyin Gezer, Ana ile Çocuk, Bronz döküm, 76x28x23 cm / Ali Teoman Germaner, Kuş, Taş-ahşap, 40x48x38 cm / Turgut Pura, Kafes, Demir kaynak, 66x85x48 cm / Tamer Başoğlu, Adsız, Ahşap-metal, 50x50x18 cm / Haluk TEZONAR, Büst, Bronz döküm, 19x46x23 cm / Kuzgun Acar, Kompozisyon, Metal kaynak, 46x58x46 cm / Koray Ariş, Çiçek Rölyef, Kösele, 70xl 30 cm / Remzi Savaş, Büst, Mermer, 39x35x16 cm / Aytaç Katı, Bir Elinde Mendil, Bronz Döküm, 47x24x24 cm /  Mete Demirbaş, Kadın, Ahşap-metal, 50x50x40 cm / Ferit Özşen, Adsız, Metal kaynak, 52x93x38 cm / Meriç Hızal Başol, Ana ile Çocuk, Pirinç döküm, 67 ,5x20x24 cm / Metin Yurdanur, Ahenk, Alçı döküm, 34x45x42 cm / Necdet Can, Dönüşüm, Karışık teknik, 31x21x71 cm / Jale Yılmabaşar, Bir Cumartesi Günü, 77x77x3 cm / Sadi Diren, Form, 62x31x29 cm / Hamiye Çolakoğlu, Kompozisyon, 35x33x16 cm / Melike Abasıyanık Kortiç Adsız, 41x47x43 cm / Tankut Öktem, Vazo, 82x49x82 cm / Ünal Cimit, Çanak, Çapı 47 ,5 cm / Zehra Çobanlı,  Tabak, 52x5 cm /  Beril Anılanmert,  Tabak, 39,5x6,5 cm / Bingül Başarır, Form il, 45x60x16 cm / Mehmet Uyanık, Seramik Modüller, üçlü form / Hattat Hamid Aytaç , Sülüs hatla müsenna kompozisyon, 52x48 cm / Sedefkar - Hakkak Vasıf, Sülüs levha, 70x54 cm /  Hakkak Vedad Tanca-Hattat Emin Barın, Celî divanî levha, 40x46 cm / Hüseyin Öksüz, Hüsn-ü Hat altın yaldız, İs Mürekkep, 63x43 / Mehmet Memiş, Hat, İs Mürekkep Suluboya, 14x19 cm / Ömer Faruk Atabek, Derede Çamaşır, Minyatür, 22.5x15 cm, Yusuf Sezer, Nur Ayeti Hüsn-i Hat, Mürekkep, 70x70 cm