Ankara Resim ve Heykel Müzesi Başyapıtlar 1.Cilt

Özellikler

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Başyapıtlar 1.Cilt
25/12/2020
26/12/2020
Başyapıtlar, Cilt1

ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ 

BAŞYAPITLAR 1.CİLT

Yazan: Prof. Dr. Kıymet GİRAY 

Ana Yayın No: 3688 

ISBN: 
978-975-17-4725-9 (TK)
978-975-17-4726-6 (1.C)

Aralık 2020 / ANKARA 

SUNUŞ 


1927 yılında yüksek mimar ve fotoğraf sanatçısı Arif Hikmet Koyunoğlu (1888-1982) tarafından Namazgâh Tepesi olarak bilinen alanda inşa edilen Ankara Resim ve Heykel Müzesi binası, I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin en güzel örneklerinden biridir. Başlangıçta Türk Ocakları Merkez Binası olarak projelendirilmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün projeyi, Arif Hikmet’in kendi çizdiği suluboya resminden beğenerek onayladığı bilinmektedir. Atatürk, binada Türk süslemelerinin kullanılmasını ve inşaatında da Türk işçilerin çalışmasını özellikle istemiştir. Nitekim Mimar Koyunoğlu anılarında, “Atatürk’ün karlı bir kış günü inşaattaki çalışmaları incelemeye geldiği, tahtalarla çevrili odalarda mermerleri işleyen işçilerle birlikte tencerede kaynatılan çayı tahta kaşıkla içtiği” bilgisine yer vermiştir. Bina, bir müddet Ankara Halkevi olarak da hizmet vermiş; önemli toplantılar, törenler, konserler, tiyatro, opera ve bale temsilleri yapının görkemli salonunda gerçekleştirilmiştir. Zamanla bünyesinde zengin bir kitaplık da oluşturulmuştur. 

Bu köklü bina, 1980 yılında restore edilerek Ankara Resim ve Heykel Müzesi haline getirilmiş ve kısa bir süre içinde çağdaş müzeciliğin gerektirdiği tüm donanıma ve hizmet koşullarına sahip bir kurum durumuna gelmiştir. 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonları büyük çabalarla oluşturulmuştur. Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri”, Fausto Zonaro’nun “Genç Kız Portresi”, Emel C. Korutürk’ün “Gazi’ye Şükran” tabloları koleksiyonun ilk yapıtları arasında olup, bugün de güvenle gelecek nesillerin istifadesine sunulmak üzere muhafaza edilmektedir. Millî Kütüphane’nin kurucusu Adnan Ötüken’in başlattığı tablo alımları sonucunda Millî Kütüphane’de değerli bir tablo koleksiyonu oluşmuş; bu koleksiyondan bir grup eser restore edilerek müze koleksiyonuna eklenmiştir. 

Ayrıca 1939 yılından itibaren yapılmaya başlanan Devlet Resim ve Heykel Yarışmaları’na katılan sanatçıların eserlerin bazıları, oluşturulan seçici kurulların değerlendirmesi neticesinde devlet tarafından satın alınarak Müze koleksiyonuna dâhil edilmiştir. Müze koleksiyonuna satın alma yoluyla eklenen diğer eserler, Türk sanatının geçirdiği gelişim dönemlerini yansıtmakta ve bu alanda çalışma yapan araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

Ankara Resim Heykel Müzesi, “koleksiyonlarındaki eserleri korumak, tanıtmak geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak ve izleyiciyle buluşturmak” gayesiyle hizmet vermektedir. Bu misyonu, kuruluşundan bugüne başarı ile yerine getiren Müze, Bakanlığımızca belki de tarihindeki en kapsamlı bakım, onarım ve restorasyon sürecine tâbi tutulmuştur. Dış cephesi ve bulunduğu alandan başlayarak; giriş bölümü, teşhir salonları, geçiş alanları, bahçe ve çevre düzenlemeleri ile kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alınan yapı, uzun yıllar ayakta kalacak şekilde yenilenmiştir. 

 Türk görsel sanatlar tarihinin en önemli delilleri olan kıymetli tablolar ve heykeller ile diğer sanat eserlerini koruyan, ziyaretçileri ile buluşturan ve Başkent’in sanat yaşamında yeri doldurulamaz bir önemi olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi, güvenlik başta olmak üzere, birçok unsur göz ardı edilmeksizin özveri ve titizlik ile yeniden ele alındı. Ziyaretçilerimiz, Müze’yi gezerken tarihî bir dokunun içinde saklanan birbirinden değerli eserleri heyecanla seyredecek, gerçekleştirilen çalışmaları takdirle karşılayacaklardır. 

Binası, hatıraları, şahitlik ettiği önemli olaylar, ağırladığı kıymetli misafirler ve kadirşinas ziyaretçileri ile başlı başına bir “kültür varlığı ve sanat eseri” olan, Başkentimiz’in incisi, Atamız’ın emaneti olan Müzemiz’in bünyesinde barındırdığı eserlerden sizler için bir kitap oluşturduk: “Ankara Resim ve Heykel Müzesi Başyapıtları”. Müze Dostları, sayfaları çevirirken, yakın Türk tarihi, kültürü ve sanatına dair benzersiz bir yolculuğa çıkacak; eserlerin zihinlerinde uyandıracağı ortak hislerle bir gönül birlikteliği yakalayacaklardır. 

Bu kıymetli eserin ortaya çıkmasında; uzun yıllar sürdürdüğü araştırma ve incelemelerini Müzemizde yürüttüğü özverili çalışmalar ile taçlandıran, önemli tespitleri ve benzersiz anlatımı ile sizlere ulaştıran çok kıymetli sanat tarihçimiz Sayın Prof. Dr. Kıymet GİRAY başta olmak üzere; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü’ndeki çalışma arkadaşlarıma ve restorasyon süreçlerinde büyük emek ve mesai harcayan kıymetli işçilerimize, mimar, mühendis ve fotoğrafçılarımıza teşekkürü borç bilirim. 

Sizler sayesinde inanıyorum ki; Ankara Resim ve Heykel Müzesi, tıpkı Cumhuriyetimiz gibi ilelebet pâyidâr kalacak, ziyaretçilerini huzur ve güven içinde ağırlamayı sürdürecektir. 

Sanata ve sanatçılara sonsuz saygıyla… 

Mehmet Nuri ERSOY
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı 

YAYINDA BULUNAN ESERLER 

BEDRİ KULLARI, Alman Çeşmesi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 84x100 cm 
BEŞİKTAŞLI TEVFİK, Kariye Camii, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 75x100 cm 
KARAGÜMRÜKLÜ HÜSEYİN, Kariye Camii, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 75x100 cm 
GİRİTLİ HÜSEYİN, Yıldız Camii ve Yıldız Sarayı Büyük Mâbeyn Köşkü, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 64.5x81cm 
GİRİTLİ HÜSEYİN, Yıldız Sarayı Büyük Mâbeyn Köşkü, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 64.5x84.5 cm 
KANGIRLI MEHMET, Çağlayan Kasrı ve Çadır Kasrı, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 72.5x92.5 cm 
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Cumhuriyet Vapuru, Kontraplak Üzerine Yağlı Boya, 47.5x72 cm 
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Ege Gemisi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 86x137 cm 
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Dalgalı Denizde Gemi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 81x116 cm 
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Reşitpaşa Vapuru, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 80x160.5 cm 
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Atatürk’ün İstanbul’a Teşrifi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100x150.5 cm 
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Yavuz Zırhlısı, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 85.5x140 cm
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Deniz, Kâğıt Üzerine Yağlı Boya, 85.5x140 cm  
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Gemi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 80x116 cm
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Tophanede Cumhuriyet Vapuru, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 70x50 cm 
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Boğaziçi Manzarası, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 120x60 cm 
DİYARBAKIRLI TAHSİN SİRET, Sultan III. Ahmet Çeşmesi, Tuval Üzerine Yağlı Boya,120x60 cm 
ŞEHZADE/ HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ, Haremde Goethe/Mütalaa, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 133x174 cm 
ŞEHZADE/ HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ, Şehzade Ömer Faruk Efendi Portresi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 110x73 cm 
ŞEHZADE/ HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ, Sultan Abdülmecid Portresi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 29.5x24 cm
ŞEHZADE/ HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ, Gazi Osman Paşa Portresi, Ahşap Levha Üzerine Yağlı Boya, 41x32 cm 
OSMAN HAMDİ BEY, Seyf-i Katı (Keskin Kılıç) /Silah Taciri, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 84x140 cm 
ŞEKER AHMET PAŞA, Orman, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 140x175 cm
ŞEKER AHMET PAŞA, Natürmort, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 89x130 cm
SÜLEYMAN SEYYİD EFENDİ, Manzara /Fenerbahçe Burnundan Adalar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 45x94.5 cm
SÜLEYMAN SEYYİD EFENDİ, Manzara /Orman, Tuval Üzerine Yağlıboya, 61x43.5 cm
SÜLEYMAN SEYYİD EFENDİ, Portakallı Natürmort, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 32.5x40,5 cm
HALİL PAŞA, Salacak’tan /Boğaziçi Yalılar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 62.5x97 cm
HALİL PAŞA, Çengelköy Yalıları Boğaziçi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 65x90 cm
HALİL PAŞA, Manzara, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 31.5x52.5 cm
HALİL PAŞA, Yalılar, Çuval Bezi (Tehliz) Üzerine Yağlı Boya, 72x110 cm
HALİL PAŞA, Kar Manzarası, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 56x37.5 cm
HALİL PAŞA, Sonbahar /Manzara, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 59x50 cm
HALİL PAŞA, Develi Peyzaj, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 60x40 cm
HALİL PAŞA, Manzara /Ankara, Mukavva Üzerine Yağlı Boya, 70x50 cm
HÜSEYİN ZEKAİ PAŞA, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 77x100 cm
HÜSEYİN ZEKAİ PAŞA, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 77x100 cm
HÜSEYİN ZEKAİ PAŞA, Çanakkale Bolayır Cami, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 82x104 cm
HÜSEYİN ZEKAİ PAŞA, Çanakkale Bolayır Cami İçi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 66.5x86 cm
HÜSEYİN ZEKAİ PAŞA, Soğukçeşme Sokağı ve Ayasofya İmareti Kapısı (Gülhane), Tuval Üzerine Yağlı Boya, 64x80.5 cm 
AHMET ZİYA AKBULUT, Mimar Sinan Türbesi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 38x55 cm
HOCA ALİ RIZA, Küçük Çamlıca Tepesi Çilehane/Musalla Mescidi /Peyzaj, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 92,5X132,5 cm  
HOCA ALİ RIZA, Beykoz Çayırından, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, 24.5x32,5 cm
HOCA ALİ RIZA, Beykoz İshakağa Çeşmesi, Kâğıt Üzerine Karakalem, 27.5x19.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Paşabahçe Sultan Çayırı, Kâğıt Üzerine Karakalem,16x25.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Paşabahçe Sultan Çayırı, Kâğıt Üzerine Karakalem, 12x20 cm
HOCA ALİ RIZA, Sokak /Çengelköy Kuleli Yolu, Karakalem-Sulu Boya, 26x20.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Üsküdar’dan Ayazpaşa ve Yavuz, Kâğıt Üzerine Karakalem, 11.5x25,5 cm 
HOCA ALİ RIZA, Boğaziçi’nde Üsküdar Doğancılar Yokuşlu Yol, Mukavva Üzerine Yağlı Boya, 23.5x30 cm 
HOCA ALİ RIZA, Üsküdar’da Nuh Kuyusunda Adalar, Kâğıt Üzerine Karakalem, 22x32 cm
HOCA ALİ RIZA, Çamlıca, Karakalem-Sulu Boya, 35x16 cm
HOCA ALİ RIZA, Çamlıca Kız Lisesi Müştemilatı, Kâğıt Üzerine Karakalem, 26x19 cm
HOCA ALİ RIZA, Moda Burnu, Kâğıt Üzerine Karakalem, 11x26.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Peyzaj, Karakalem Kâğıt Üzerine Sulu Boya,17x36.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Ev, Kâğıt Üzerine Karakalem, 17.5x26.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Kayık ve Yelkenli, Kâğıt Üzerine Karakalem, 17x24.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Tabiatta, Kâğıt Üzerine Karakalem, 13.2x19.2 cm
HOCA ALİ RIZA, İsimsiz, Kâğıt Üzerine Karakalem, 16x20.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Peyzaj, Kâğıt Üzerine Karakalem, 13x19 cm
HOCA ALİ RIZA, Peyzaj, Karakalem,15x25 cm
HOCA ALİ RIZA, Peyzaj, Kâğıt Üzerine Karakalem,17x31 cm
HOCA ALİ RIZA, Deniz Manzarası, Kâğıt Üzerine Karakalem, 22.5x33.5 cm
HOCA ALİ RIZA, Kayalıklar, Kâğıt Üzerine Kahverengi Kuru Kalem, 14x20 cm
HOCA ALİ RIZA, Kayalık, Kâğıt Üzerine Karakalem, 26.8x20.7 cm
HOCA ALİ RIZA, Natürmort, Kâğıt Üzerine Karakalem, 9.5x16 cm
HOCA ALİ RIZA, Şair İbn-i Refet Portresi, Kâğıt Üzerine Karakalem, 24x14,5 cm
HOCA ALİ RIZA, Zait Bey Portre, Kâğıt Üzerine Karakalem, 18x12 cm 
ŞEVKET DAĞ, Ayasofya, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 84x100 cm
ŞEVKET DAĞ, Cami İçi, 1939, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 74.5x60 cm
ŞEVKET DAĞ, Kapalıçarşı, 1934, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100x74 cm
ŞEVKET DAĞ, Türbe Kapısı, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 91.5x60,5 cm 
NAZMİ ZİYA GÜRAN, Tophane Nusretiye Camii, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 60x73 cm 
NAZMİ ZİYA GÜRAN, Kırmızı Çatılı Köy Evleri, 1929, Kontrplak Üzerine Yağlı Boya, 54x75 cm 
NAZMİ ZİYA GÜRAN, Langa Bostanı, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 48.5x63 cm
NAZMİ ZİYA GÜRAN, Manzara, Kontrplak Üzerine Yağlı Boya, 27x36 cm 
İBRAHİM ÇALLI, Bahçede Kadın, Tehliz Üzerine Yağlı Boya, 57x66.5 cm
İBRAHİM ÇALLI, İstiklal Harbinde Vatan Müdafaasına Koşan Zeybekler, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 154x186 cm
İBRAHİM ÇALLI, Otoportre, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 101x81.5 cm
İBRAHİM ÇALLI, Osman Hamdi Bey Portresi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 67.5x81.2 cm
İBRAHİM ÇALLI, Hasene Cimcoz Annesi Aliye Hanım Portresi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 105x86 cm
İBRAHİM ÇALLI, Hasene Cimcoz Portresi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 112.7x91 cm
İBRAHİM ÇALLI, Genç Kız Portresi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 120x78.5 cm
İBRAHİM ÇALLI, Topkapı Sarayı Ağa Camii ve II. Ahmet Kütüphanesi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 40.5x53 cm 
İBRAHİM ÇALLI, Topkapı Sarayı Bağdat Köşkü, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 50x70 cm
İBRAHİM ÇALLI, Manzara, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 46.5x60 cm 
İBRAHİM ÇALLI, Moda Deniz Hamamı, Kontrplak Üzerine Yağlı Boya, 77.5x73.5 cm
İBRAHİM ÇALLI, Rumelihisarı Sokakları, Boğaziçi Manzara, Kontrplak Üzerine Yağlı Boya, 64.5x50.5 cm
İBRAHİM ÇALLI, Manolyalar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 44x68 cm 
İBRAHİM ÇALLI, Manolyalar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 63x54 cm
İBRAHİM ÇALLI, Güller, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 44x68 cm
İBRAHİM ÇALLI, Güller, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 70.5x46 cm
İBRAHİM ÇALLI, Kasımpatılar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 70.5x46 cm
İBRAHİM ÇALLI, Lale ve Sümbüller, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 44x68 cm
HİKMET ONAT, Göksu Deresi’nin Köprüsü ve Anadolu Hisarı’ndan Rumeli Hisarı’na Bakış, 1961, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 64x84.5cm
HİKMET ONAT, Kuzguncuk’ta Kum Motoru, 1965, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 54x73 cm
HİKMET ONAT, Sarıyer Kayıkçı Çekeki, 1963, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 73x60 cm
HİKMET ONAT, Manzara /Ayasofya’da Kar, 1924, Tehliz Üzerine Yağlı Boya, 81x93 cm
HİKMET ONAT, Sultan Ahmet ve Ayasofya Cami Manzarası, 1920, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 50x70 cm
HİKMET ONAT, Ortaköy Camii, 1944, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 46.5x65 cm
HİKMET ONAT, Bebek Koyu Mimar Kemalettin Bebek Camii, 1966, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 54x67.5 cm
HİKMET ONAT, Manzara /Bebek Sırtları, 1945, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 52x72 cm
HİKMET ONAT, Manzara /Kurbağalıdere, 1932, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 67x84.5 cm
HİKMET ONAT, Kurbağalıdere,1932, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 66x84 cm
HİKMET ONAT, Ankara Bent Deresi, 1934, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 71x81 cm
FEYHAMAN DURAN, Hoca Ali Rıza, Portre, 1925, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 79x67 cm
FEYHAMAN DURAN, Hoca Ali Rıza Portre, 1928 Tuval Üzerine Yağlı Boya, 80x67.5 cm
FEYHAMAN DURAN, İsmail Hakkı Altınbezer Portre, 1946, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 116x89,5 cm 
FEYHAMAN DURAN, Kâmil Akdik Portre, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 80x67 cm
FEYHAMAN DURAN, Hamdullah Suphi Tanrıöver Portre, 1924, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 87x70 cm
FEYHAMAN DURAN, Rumeli Hisarı, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 1942, 41x33 cm
FEYHAMAN DURAN, Gaziantep Ömeriye Camii, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 55x46 cm 
HÜSEYİN AVNİ LİFİJ, Peyzaj, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 28.5x41cm
HÜSEYİN AVNİ LİFİJ, Ankara’da Bir Sokak, Mukavva Üzerine Yağlı Boya, 59x48 cm
HÜSEYİN AVNİ LİFİJ, Kağnı ve Köylüler, Mukavva Üzerine Yağlı Boya, 17x27 cm
HÜSEYİN AVNİ LİFİJ, Figürlü Peyzaj, Mukavva Üzerine Yağlı Boya, 16x26 cm
HÜSEYİN AVNİ LİFİJ, Atölye, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 55x38.5 cm
HÜSEYİN AVNİ LİFİJ, Karagün, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 93x118 cm
NAMIK İSMAİL, Mehtapta Yalılar, Mukavva Üzerine Yağlı Boya, 49.5x74.5 cm
NAMIK İSMAİL, Mehtapta Camii/ Mehtap, 1925, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100 x 90 cm
NAMIK İSMAİL, Savaşın Yankıları / Tifüs, 1917, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 170x130 cm 
NAMIK İSMAİL, Al Bir Daha / Son Mermi / Topçular, 1917, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 205 x 145 cm 
NAMIK İSMAİL, Vatan Emrinde, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 105,5x138 cm
NAMIK İSMAİL, Kasımpatılı Natürmort, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 91x63.5 cm
NAMIK İSMAİL, Manolyalar, Mukavva Üzerine Yağlı Boya, 69x49 cm 
MÜFİDE KADRİ, Kırda Genç Kızlar/Mesirede Ud Çalan Kızlar, 1910, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 38.2x55 cm 
MİHRİ MÜŞFİK, Natürmort, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 63x82,5 cm 
ALİ SAMİ YETİK, Cephane Taşıyan Köylüler, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 91x131,5 cm 
ALİ SAMİ YETİK, Topçular, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 71x100 cm 
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Kelebek Yakalayanlar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 133x160 cm
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Cumhuriyet’in İlanı, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 137x154 cm
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Balıkçılar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 105,5x125 cm
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Keçi Bora Ağaçları, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 42x52 cm
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Orman /Manzara, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 35x41cm
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Ekin Taşıyan Kadın, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 120x80 cm
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Tohum Atan, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 85.4x118.3 cm
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Çiftçiler, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 85.5x118.5 cm
ALİ AVNİ ÇELEBİ, Zeytin Toplayanlar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 97x129 cm
AHMET ZEKİ KOCAMEMİ, Kadın Portresi,1950, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 46.5x38 cm
AHMET ZEKİ KOCAMEMİ, Kadın Portresi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 47x38 cm
AHMET ZEKİ KOCAMEMİ, Peyzaj, 1947, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 45.5x54.5 cm
AHMET ZEKİ KOCAMEMİ, Manzara, 1946, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 38x55 cm
AHMET ZEKİ KOCAMEMİ, Caddebostan, 1947, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 28x41 cm
MAHMUT CÛDA, Aydın Yangını/ Anadolu’da Yunan Mezalimi, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 125x150 cm 
MAHMUT CÛDA, Kaktüs Saksısı/ Kilimli Natürmort, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 27x35 cm
CEVAT DERELİ, İstihsal, 1950, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 69x99.5 cm
CEVAT DERELİ, Hasat, 1956, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 99.5x130 cm
CEVAT DERELİ, İstihsal Kompozisyon,1959, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 135x195 cm
CEVAT DERELİ, Çanakkale’ye Giriş, 1936, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150.5x130 cm
CEVAT DERELİ, Yurtta Barış Cihanda Barış, 1981, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 126x150 cm
CEVAT DERELİ, Balıkçı / Kompozisyon, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100x81 cm
CEVAT DERELİ, Deniz Kızı, 1966, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 130x95 cm
CEVAT DERELİ, Balıkçı / Kompozisyon, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100x81 cm
CEVAT DERELİ, Deniz Kızı, 1966, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 130x95 cm
CEVAT DERELİ, Derya Kuzuları, 1975, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100x81cm
CEVAT DERELİ, Balık Pazarı, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 45.5x61 cm 
REFİK EPİKMAN, Vizyon III, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 121.5x94 cm
REFİK EPİKMAN, Vizyon III Duralit Üzerine Yağlı Boya, 121.7x89.5 cm
REFİK EPİKMAN, Bursa Muradiye Camii ve Sokak, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 52,5x71,5 cm
REFİK EPİKMAN, Ağaçlar/ Çaylar Arasında Bir Yol, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 57x46 cm
REFİK EPİKMAN, Statik Düzen, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 70x100 cm
REFİK EPİKMAN, İzlenim 2, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 57.5x70 cm
REFİK EPİKMAN, Yankı, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 95x121 cm
REFİK EPİKMAN, Nusretiye Camii, 1925, Tehliz Üzerine Yağlı Boya, 66x90.5 cm
REFİK EPİKMAN, Boğaziçi/ Rumeli Hisarı, Karton Üzerine Yağlı Boya, 53x73 cm
REFİK EPİKMAN, Ankara Maltepe Havagazı Fabrikası, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 37.5x46 cm
REFİK EPİKMAN, Ankara Hipodrum At Yarışları, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 27x41cm
REFİK EPİKMAN, İlk Meclis, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100x141.5 cm
REFİK EPİKMAN, Oturan Kadın, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 89x68 cm
REFİK EPİKMAN, Erzincan’dan Manzara, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 59x78.5 cm
REFİK EPİKMAN, Manzara, 1956, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 37.5x46 cm
ŞEREF AKDİK, Kâmil Akdik Portresi, 1941, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 80,5x99 cm
ŞEREF AKDİK, Sara Akdik Portresi, 1947, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 65x54 cm
ŞEREF AKDİK, Köylü Kız Portresi, 1953, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 81x65cm
ŞEREF AKDİK, Kadın Portresi, 1933, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 40,5x33 cm
ŞEREF AKDİK, Ankara Kalesi ve Kağnı, 1929, Duralit Üzerine Yağlı Boya, 50.5x60.5 cm
ŞEREF AKDİK, Ankara Hamamönü ve Ankara Kalesi Manzara, 1932, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 42x57 cm 
ŞEREF AKDİK, Manzara, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 42x57 cm
ŞEREF AKDİK, Millet Mektebi, 1935, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 67.5x212.5 cm
ŞEREF AKDİK, Ahlatlıbel Kazısı Heyeti ve Atatürk, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 220x296 cm
ŞEREF AKDİK, Silifke Köprüsü /Manzara, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 37x46 cm
ŞEREF AKDİK, Manzara /Bahariye, 1945, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 67.3x81.5 cm
ŞEREF AKDİK, Büyükada /Manzara, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 54x73 cm
ŞEREF AKDİK, Büyükada Yörük Ali Plajı, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 38x46 cm
ŞEREF AKDİK, Manzara/Tuval Üzerine Yağlı Boya, 46.5x55.5 cm
ŞEREF AKDİK, İlkbahar/ Tuval Üzerine Yağlı Boya, 54x65 cm
ŞEREF AKDİK, Eylül’de Bağlar, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 51x73.5 cm
ŞEREF AKDİK, Balıkçılar, 1960, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 73.5x101 cm
ŞEREF AKDİK, Çiçekler, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 47x38 cm