Koleksiyona Dair

Müze binası, 1976 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’ndan dört değerli tablo -Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri”, V. Vereshchagin’in “Timur’un Mezarı Başında”, Zonaro’nun “Genç Kız Portresi”, Emel Cimcoz (Korutürk)’un “Türk Çocuğunun Atatürk’e Şükranı”- ile teslim alınmış; bu eserler müze koleksiyonunun ilk parçaları olarak kayda geçmiştir.

Koleksiyon, görsel sanatlar alanında 19. yüzyılın sonundan günümüze kadar Türkiye’de değişen sanat anlayışlarına ve belli başlı tarihsel süreçlere tanıklık etme olanağı sağlar.

Resim, heykel, seramik, özgün baskı, Türk süsleme sanatı ve fotoğraftan oluşan, Türkiye'nin görsel sanatlar anlamında yüzyılı aşan tarihinin en önemli arşivlerinden biri olan koleksiyon; Devlet Resim ve Heykel Sergileri'nde ödül alan çalışmalar, kamu kurum ve kuruluşlarından devir, satın alma ve bağışlarla envantere kazandırılan eserlerden oluşturulmuştur.

Kayalar üzerinde hayat bulan çalılar ve onlara ev sahipliği yapan kayaların...

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin resim öğretmeni olan ve yüzlerce askeri...

Eski evlerin çatıları üzerinden görülen ve İstanbul Boğazındaki balıkçı...

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin resim öğretmeni olan ve yüzlerce askeri...

Sanatçının, karakalem olarak vurguladığı natürmortlarından birisi olan...

Eserde, köylü bir kadının öküzleri çekerek yol gösterdiği kağnı arabası...

Sanatçı, deniz merkezli eserinin arka planına sıra halinde işlediği...

Eserin arka planına doğru uzanan geniş bir arazinin merkezine tek sıra...

“Lohusa”, adlı çalışması, gerek konusu ve gerekse içinde yer aldığı odanın...

Bozkırın ortasında bir köy yerleşimini resmeden sanatçı, bir ağacı yalnız...

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin resim öğretmeni olan ve yüzlerce askeri...

Dar bir sokak üzerinde sıralanmış ve klasik mimariye sahip eski evlerin...

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin resim öğretmeni olan ve yüzlerce askeri...

Sanatçı, Osmanlı döneminin en görkemli yapılarından olan Bursa Yeşil...

Yoğun bir kar örtüsüyle kaplanmış arazi üzerinde, ince gövdeli ağaç dalları...

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’nun önemli eserlerinden birisi de...

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin resim öğretmeni olan ve yüzlerce askeri...

Sanatçı eserinde, ağaçlar arasından uzanan patika yoldaki ışık ve gölgeyi...

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin resim öğretmeni olan ve yüzlerce askeri...

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin resim öğretmeni olan ve yüzlerce askeri...

Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin resim öğretmeni olan ve yüzlerce askeri...