Rölyef

Eser açık kahverengi ahşap renginde, kadın rölyefidir. Oturmuş kadın figürü kumaşlarla örtülmüştür. Sadece sağ göğsü açık, vücudun diğer yerleri örtü ile kapanmıştır. Figürün sağ dizi sol dizine göre daha yüksekte olup, sağ el havada kumaşı tutmaktadır. Yüzü ise sağ omuzuna bakmaktadır. Kumaş hissi eserin her tarafında detaylı bir şekilde işlenmiştir. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Müzeye Geliş Tarihi: 1996
Ahşap Rölyef
Ahşap Rölyef
Kaidesiz: 46 X 36 X 9,5 cm
H-0010
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Rölyef, Heykel, Ahşap, ARHM, KTB, GSGM
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları