H-0202

Eser, farklı boyutlardaki ince metal çubuklardan oluşan soyut çalışmadır. Çubuklar orta kısımda bulunan kütle halindeki metal parçasına kaynak yapılmıştır. Çubukların yönleri farklı yöne bakmakta. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Demir Kaynak
Demir Kaynak
Kaidesiz: 64 X 74 X 49 cm
H-0202
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Heykel, Demir, Kaynak, GSGM, ARHM, KTB
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları