Büst

Sadece başı yapılmış bayan büstüdür. Yüz tamamen işlenmiş ve karşıya bakmakta. Taşın işlenmemiş kısmı esere küt saç modeli şeklinde yapılmıştır. Eser gri renktedir.

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Taş Yontu
Taş Yontu
Kaidesiz: 34 X 36 X 39 cm
H-0158
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Heykel, ARHM, KTB, GSGM, Büst, Taş, Yontu
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları