H-0151

Boşluklardan oluşan uzun, ince ve siyah renkli soyut çalışmadır. Eserin kaideye oturtulması için alt kısmında kalın demir çubuklar vardır. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Ahşap Yontu
Ahşap Yontu
Kaidesiz: 97 X 18 X 17 cm
H-0151
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Heykel, Ahşap, Yontu, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, ARHM, KTB
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları