H-0148

Kalın metal parçasının şeritler halinde kıvrımlı ve iç içe geçmiş soyut çalışmadır. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Bronz Döküm
Bronz Döküm
Kaidesiz: 96 X 55 X 45 cm
H-0148
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Heykel, Bronz, Döküm, Güzel, Sanatlar, Genel, Müdürlüğü, ARHM, KTB
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları