Form

Eser yuvarlak form şeklinde ve boşluktan oluşan soyut çalışmadır. Boşluk üçgen şeklinde olup, üste doğru daralmaktadır. Eser beyaz renktedir. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Mermer Yontu
Mermer Yontu
Kaidesiz: 44 X 55 X 35 cm
H-0146
Form, Heykel, Mermer, Yontu, GSGM, ARHM, KTB
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları