H-0136

Dikdörtgen kaide üzerine saç parçaların kaynaklarla monte edilerek ve boşluklar halinde oluşturulmuş soyut çalışmadır. Eserin kaidesi beton olup, monte edilen parçalar iki metal çubukla beton kaideye yerleştirilmiştir. Eserin bazı yerlerinde doku hissi verilmiştir. Eserin bir tarafında kare, dikdörtgen olan küçük metal parçalar üst üste monte edilmiştir. Eser siyah renktedir. 

 

Eser Özellikleri

Heykel
Sanatçısı (Heykeltıraş) Bilinmiyor
Demir Kaynak
Demir Kaynak
Kaideli: 86 X 73 X 25,5 cm
H-0136
Heykel, Demir, Kaynak, ARHM, KTB, GSGM
Ankara RHM - Yeni Heykel Deposu

Eserin Fotoğrafları